Aktuelt

NCC valgt som samspillspartner av SiO

Illustrasjon Brenneriveien 11: A-Lab

NCC har signert avtale med Studentsamskipnaden SiO om utvikling av Brenneriveien 11 i samspill. Målet med utviklingsfasen er å inngå en avtale om totalentreprise med samspill for riving av eksisterende bygningsmasse og etablering av nybygg.

Brenneriveien 11 er sentralt plassert langs Akerselva på Grünerløkka i Oslo og vil bestå av cirka 200 studentboliger i 2. til 7. etasje med fellesfunksjoner og næringslokaler i første etasje. Totalt areal er beregnet til 9.670 BRA og byggestart planlegges første kvartal 2022.

-Vi gleder oss til å starte samarbeidet om utviklingen av studentboligprosjektet Brenneriveien 11. NCC er en solid aktør, og har relevant prosjekterfaring og samspillserfaring som passer dette prosjektet godt, sier Birte Almeland, Eiendomsdirektør SiO i en pressemelding. 

-Vi takker for tilliten og setter meget stor pris på at SiO ønsker å benytte NCCs kompetanse til å utvikle dette spennende prosjektet. Den siste tiden har vi inngått en rekke utviklingskontrakter av denne typen, som viser at profesjonelle byggherrer ser verdien av å jobbe i samspill og å benytte NCCs velprøvde metodikk, sier Roger Nygård, leder for NCCs byggvirksomhet i Norge.

Signerte kontrakt: Frode Skurdal (prosjektleder SiO), Stian Garberg (utbyggingssjef SiO), Birte Almeland (Eiendomsdirektør SiO), Alexander Andresen (prosjektleder NCC) og Markus Stellander (distriktsleder NCC). FOTO: Robin stenersen/NCC.

Bærekraftig områdeutvikling
De nye studentboligene vil være svært sentralt plassert i forhold til sentrum, utdanningsinstitusjonene og rekreasjonsområder. Målet er å realisere fremtidsrettede studentboliger med høy bokvalitet innenfor en kostnadsramme. Prosjektet skal gjennomføres med tydelig miljøprofil med fokus på bærekraft og valg av miljøvennlige materialer og løsninger. I tillegg skal byggeplassen være fossilfri.

-Vi ser frem til å utvikle og gjennomføre Brenneriveien 11 i tett samspill med SiO, og gleder oss til å komme i gang med arbeidene. Prosjektet og valgt gjennomføringsmodell passer vår organisasjon og kompetanse svært godt, og det er givende å kunne bidra med å bygge studentboliger som er en viktig samfunnsoppgave, sier distriktsleder Markus Stellander i NCC Building Norge.

Prosjektet vil arbeide for et allment tilgjengelig torg mot gatetunet, samt at det langs Akerselva skal utvikles et grønt parkrom for opphold og aktivitet tilrettelagt med turvei.

VDC – NCCs metodikk for prosjektgjennomføring
I prosjektutviklingen og den kommende byggeprosessen vil NCC gjennomgående benytte VDC (Virtual Design and Construction). I denne metodikken inngår integrert bruk av digitale verktøy og BIM-modeller med Lean-metodikk for gode samspillsprosesser gjennom NCC Prosjektstudio.