Infrastruktur

NCC bygger Granåsen Idrettspark

Illustrasjoner: Asplan Viak

NCC og Trondheim kommune har signert kontrakt for bygging av nye Granåsen Idrettspark.

Gjennom en innledende samspillsfase er prosjektet optimalisert, og deltakerne i prosjektet har sammen utarbeidet robuste tekniske løsninger og planer for gjennomføringsfasen. Kontraktsverdien er cirka 470 millioner kroner.

Prosjektet omfatter utvidelse av ovarenn storbakke, nytt ovarenn i normalbakke, utbedring og ombygging av unnarenn i begge bakkene, ny skiskytterarena, ny skibro, nytt dommerbygg, nye trenertribuner, nytt arenabygg med skytehall integrert i tribunene, ny stolheis, samt sikring av skråninger, drenering og adkomstveier.

Illustrasjoner: Asplan Viak

– Nøkternt og robust har vært stikkord i prosjektutviklingen av et anlegg som er bærekraftig i drift og bruk til hverdags og fest. Vi takker for samarbeidet så langt, og gleder oss til å komme i gang med byggearbeidene, sier Mona Åsgård, prosjektleder i Trondheim kommune, i en pressemelding.

– I NCC har vi utviklet svært gode prosesser for å være en verdiskapende tidligfaseentreprenør. Gjennom samspillsfasen bygges det sterke prosjektteam og prosjektet optimaliseres,  Gjennom nært samarbeid og med bruk av digitale verktøy og 3D-modeller er hoppbakken og byggeprosessen optimalisert. I Granåsen anlegget hensyntar vi kravene til utøverne i en av verdens mest spektakulære idretter samtidig som vi bygger et hverdagsanlegg for øvrige brukere. Vi takker Trondheim kommune for tilliten og vi gleder oss til oppstarten, sier direktør for divisjon Building i NCC Norge, Roger Nygård.

I utviklingsfasen har NCC i omfattende utstrekning brukt digitale verktøy og 3D-modeller i kommunikasjonen i prosjektorganisasjonen og opp mot tredjepart, som for eksempel lokalt, nasjonalt og internasjonalt hoppmiljø. Det gir et godt omforent bilde for samtlige involverte av de planene som til enhver tid foreligger.

Illustrasjoner: Asplan Viak

Miljøambisjoner
Gjennom samspillsfasen er det implementert ambisiøse miljømål og -planer for prosjektet, og ambisjonen er å CEEQUAL-sertifisert prosjektet.

– Vi er svært godt fornøyde med det arbeidet vi sammen med byggherren og øvrig team har gjennomført. Et viktig resultat er optimalisering av prosjektets samlede miljøpotensial. I NCC har vi god erfaring med CEEQUAL og dette blir et viktig verktøy også på Granåsen, sier direktør for divisjon Infrastructure i NCC Norge, Per Jonsson.

Sikkerhet
Prosjektets førsteprioritet i planleggingen og gjennomføringen er sikkerhet, både på byggeplassen og for omkringliggende områder. I planleggingen av de ulike arbeidsoperasjonene og for logistikk inn og ut av anleggsområdet er det særlig tatt hensyn til barnehagen som grenser opp til anleggsområdet, samt øvrige tredjepersoner i området. Videre har NCC utarbeidet risikovurderinger for ulike arbeidsoperasjoner og vil forløpende utarbeide Sikker-Jobb-Analyser for arbeidet som skal gjennomføres, samt gjennomføre daglige sikkerhets-brifinger.

Hoppbakkene skal være ferdig før vintersesongen 2022/23, og hele idrettsparken skal være ferdig til overlevering sommeren 2023. Kontrakten ordreregistreres i andre kvartal 2021, fordelt likt mellom forretningsområdene NCC Infrastructure og NCC Building Nordics.