Aktuelt

Nå øker konkursene!

For første gang på over ett år stiger antallet konkurser. Bygg og Anlegg er den bransjen som er hardest rammet, viser en analyse fra Bisnode.

I april økte antallet konkurser med 22,1 prosent sammenlignet med april i fjor. Dette viser konkursstatistikken til Bisnode Dun & Bradstreet. Konkurstallene har vist en nedgang i alle måneder siden februar i fjor, så april måned er første måned med økning etter at koronaen traff næringslivet. Spesielt er det Oslo som drar tallene opp, med hele 74,1 prosents økning.

I en pressemelding kan vi lese at selv om antallet konkurser har økt, gikk antallet bedrifter som ble tvangsavviklet av myndighetene ned med 35,7 prosent. Hittil i år har 1405 bedrifter gått overende, en nedgang på 20,7 prosent sammenlignet med de fire første månedene i 2020.

Kunstig lavt nivå
Nedgangen hittil i år skyldes først og fremst en stor nedgang i konkursene i januar og februar. Etterfulgt av en liten nedgang i mars, og nå altså økning i april. – Konkursene har lenge vært på et kunstig lavt nivå, sier kredittøkonom Per Einar Ruud i Bisnode Dun & Bradstreet. Han forklarer: ­– Støtteordningene har fungert bra, men mulighetene for stadige utsettelser av skatte- og avgiftsinnbetalinger skyver egentlig bare konkursene fremover i tid. Med konkursøkning i april, og mange bedrifter som så skal betale to- og tredoble skatte- og avgiftsregninger samt feriepenger om ikke lenge, vil nok konkurstallene ganske sikkert øke videre, forklarer Ruud.

Stor økning i bygg og anlegg
Bygg- og anleggsbransjen står normalt for omtrent en av fire konkurser, men har hatt færre konkurser gjennom korona-krisen helt fram til nå. Nå viser konkursstatistikken til Bisnode Dun & Bradstreet for april en økning i antallet konkurser på hele 61 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. Bransjen Lagring og transport har en konkursøkning på hele 100 prosent i samme periode. Nedstenginger og skjenke-forbud til tross, hotell- og restaurantbedriftene har i stor grad klart seg overraskende bra, og gjør det fortsatt: 39,6 prosent nedgang i konkurser og tvangsavviklinger i april. Også innen detaljhandel har det vært nedgang, 18,8 prosent i april.

Oslo og Viken drar konkurstallene opp
De eneste fylkene som har hatt økning i konkursene er storfylkene Viken og Oslo. Viken har hatt en oppgang i konkurser og tvangsavviklinger med 28,2 prosent i april, mens Oslo har en økning på hele 74,1 prosent. Alle andre fylker har nedgang i konkurstallene. Størst nedgang har Troms og Finnmark med 71,4 prosent.

Konkurser og tvangsavviklinger per bransje for april 2021 sammenlignet med april 2020.

             
 

apr.21

 

apr.20

 

Endring

 

Bransje

Antall

%

Antall

%

Antall

%

Jordbruk/Skog/Fiske

6

2,5 %

10

2,6 %

-4

-40,0 %

Industri

14

3,2 %

13

3,4 %

1

7,7 %

Bygg/Anlegg

116

18,0 %

72

18,6 %

44

61,1 %

Engro/Agentur

16

5,5 %

22

5,7 %

-6

-27,3 %

Detaljhandel

52

16,0 %

64

16,5 %

-12

-18,8 %

Hotell/Restaurant

32

13,2 %

53

13,7 %

-21

-39,6 %

Transport/Lagring

32

4,0 %

16

4,1 %

16

100,0 %

Eiendom

16

5,0 %

20

5,2 %

-4

-20,0 %

Tjenesteyting

73

18,5 %

74

19,1 %

-1

-1,4 %

Andre

35

9,2 %

37

9,5 %

-2

-5,4 %

Ingen bransjekode

9

1,7 %

7

1,8 %

2

28,6 %

TOTALT

401

100,0 %

388

100,0 %

13

3,4 %

             

Konkurser og tvangsavviklinger per fylke for april 2021 sammenlignet med april 2020.

Fylke

apr.21

apr.20

Endring

Endring i %

Viken

100

78

22

28,2 %

Oslo

101

58

43

74,1 %

Innlandet

25

36

-11

-30,6 %

Vestfold/Telemark

35

37

-2

-5,4 %

Agder

27

27

0

0,0 %

Rogaland

18

19

-1

-5,3 %

Vestland

41

47

-6

-12,8 %

Møre og Romsdal

17

19

-2

-10,5 %

Trøndelag

19

23

-4

-17,4 %

Nordland

7

9

-2

-22,2 %

Troms/Finnmark

10

35

-25

-71,4 %

Svalbard + utland

1

0

1

na

Totalt

401

388

13

3,4 %