Aktuelt

Motek på plass i nybygget

Motek har nå flyttet inn i Norges grønneste logistikkbygg. Hele byggeprosessen ved det nye hovedkontoret har fulgt en streng miljøprofil.

Bygget har blitt BREEAM-NOR Excellent-sertifisert og fått energiklasse A. Denne klassifiseringen er det nest høyeste nivået man kan oppnå og innebærer at man dokumenterer viktige deler av byggeprosessen. Det er ni bærekraftskategorier som er gjeldende og jo bedre man oppfyller kravene, desto flere poeng får man og derfor også høyere BREEAM-sertifiseringsnivå. Kategoriene er: ledelse, helse- og innemiljø, energi og transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi og forurensing.

Grønt bygg, med grønt tak

Det er ikke bare under byggingen det ble fokusert på miljø og bærekraft. Også i det ferdige bygget er det tatt en rekke grep for å være så miljønøytrale som mulig og tilby god helse og livskvalitet for de som jobber her. Bygget har el-billadere, sykkelparkering og treningsfasiliteter for de ansatte.

Det grønne taket er utformet med overvannsløsninger for å minimere belastningen på kommunalt nett og nærliggende vassdrag, spesielt ved kraftige nedbørsmengder. På taket er det lagt sedum og det er blomsterenger med et stort artsmangfold av planter fra området. Artsmangfoldet er viktig slik at pollinerende insekter som bier, humler og sommerfugler får det beste utgangspunktet. Biene som skal bo i bikubene på taket håper Motek vil føle seg hjemme i blomsterengen som blir den største i Norge på et grønt tak.

Solenergi

Som kjent kreves det mye energi i bygninger. For å avlaste det kommunale strømnettet så mye som mulig har det blitt montert 796 solcellepaneler på taket. Panelene er beregnet å produsere 19.000 kWh per år, noe som ifølge forhåndskalkulasjoner vil kunne dekke ca. 15 % av byggets strømbehov. Motek gleder seg til å se i hvor stor grad de klarer å være selvforsynte med energi.

Gjenbruk

I et miljø- og bærekraftsperspektiv er gjenbruk viktig, og dette ble tatt i betraktning i forbindelse med rivingen, og bygging av det nye bygget. Blant annet har 2 av ventilasjonsanleggene fra det gamle bygget blitt brukt på nytt. Andre elementer som har blitt gjenbrukt er betong, betongbjelker fra taket, trappetrinn og u-stålbjelker.

Hovedlager

Moteks nye hovedlager har blitt hele 10.400 m² og er moderne og fremtidsrettet for effektiv lagerhåndtering. Arealet blir nøye utnyttet med 10.257 palleplasser, 33.600 kasser i Autostore, samt automatheis og grenreoler for langgods.

Ladestasjoner for varebiler

Byggeplassen i Alf Bjerckes vei var fossilfri, så det er naturlig at det er lagt ekstra til rette for utslippsfri transport til og fra det nye bygget. I tillegg til ladestasjoner både i ansattgarasjen og på kunde- og besøksplasser utenfor bygget, har Motek også installert ladestasjoner for hurtiglading av større varebiler ved lageret slik at de kan lade mens de lesser på og av varer. Oslo kommune har gitt én million kroner i enøkstøtte til ladestasjonene som skal ha to ladeporter som hver har fire ladeuttak. Dette betyr at opptil 8 varebiler kan lade samtidig. Hvert ladeuttak leverer fra 90-150 kW, avhengig av hvor mange ladeporter som er i bruk samtidig. Dette håper Motek fører til at utslippsfri transport kan benyttes i enda større grad enn tidligere.

Toppmoderne verksted

I det nye bygget har Motek installert et helt nytt toppmoderne verksted. Verkstedet vil i praksis kunne doble dagens kapasitet, noe som gjør at verkstedet er det desidert største i sitt slag i Norge!

På verkstedet er det lagt stor vekt på HMS og det er valgt løsninger som gjør at man skal kunne jobbe sikkert og effektivt. I dette ligger fokus på støyreduserende tiltak, tilpasset ventilasjon som sørger for et meget bra inneklima og en lyssetting som gir mekanikerne og lærlingene de beste forutsetningene for å løse oppgavene.

Det er også en separat miljøsone for alle typer avfall og spesialavfall, som for eksempel EE-avfall og kjemikalier. Verkstedavdelingen som utfører reparasjon og service er bærekraft i praksis.