Aktuelt

Moelven leverte ett av sine sterkeste resultat

Resultatet i annerledesåret 2020 ble ett av de sterkeste i Moelven gjennom tidene. Foto: Einar Breen.

Resultatet i annerledesåret 2020 ble ett av de sterkeste i Moelven gjennom tidene. Konsernet leverte et driftsresultat på NOK 662,2 millioner – en økning på nærmere NOK 330 millioner fra året før.

– 2020 går inn i historien som ett av de vanskeligste og beste årene i Moelvens historie. Sjelden har vi visst så lite om det som har ventet rundt neste sving, men det gikk fort fra stor usikkerhet til en enorm etterspørsel etter trevarer da pandemien slo til, sier konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA i en pressemelding.

Moelven økte inntektene med godt over NOK 1,3 milliarder fra 2019 til 2020, og endte på NOK 11,7 milliarder i omsetning i 2020. Driftsresultatet ble på NOK 662,2 millioner, noe som er nær en fordobling fra året før (NOK 335,4 millioner).

– Vi har lykkes økonomisk fordi vi har kunnet møte den store etterspørselen etter trevarer både nasjonalt og internasjonalt. Vi har til nå vært forskånet mot store smitteutbrudd, med noen få unntak. Dette viser at våre medarbeidere har etterlevd smittevernreglene, og har holdt seg friske. Det har vært helt avgjørende. Vi er takknemlige og stolte over medarbeiderne våre, og måten de har håndtert dette krevende året på, sier Kristiansen.

HMS-satsning
Selv om 2020 ble et økonomisk sterkt år for Moelven, hviler det en mørk skygge over resultatene. Det skyldes en dødsulykke ved Moelven Edanesågen AB i august.

– Det var en av de mørkeste dagene i Moelvens historie. Slike dager skal vi ikke ha igjen. Vi har fremdeles for mange skader i konsernet, og dette jobber vi målbevisst med. Vi har en rekke konkrete tiltak som er iverksatt eller er i ferd med å settes i gang, forklarer Kristiansen.

Nytt koronaår
Selv om vaksineringsprogrammene er i gang i hjemmemarkedet til Moelven, tar konsernet høyde for at store deler av 2021 også blir preget av pandemien. Det innebærer større usikkerhet i markedsutviklingen enn vanlig, utfordringer for produksjonskapasitet ved smitteutbrudd og begrensninger i mobiliteten i samfunnet.

– Vi har blitt mer digitale, og har vist en evne til å takle uforutsigbare hendelser. Det er viktig lærdom som vi skal bygge videre på. I tillegg kommer vi til å ha fullt fokus på kostnadseffektiv drift og en levedyktig og framtidsrettet konsernstruktur, sier Kristiansen.