Aktuelt

Mimax signerte rammeavtale med Seltor

Fra venstre: Linda Kjeksrud, Bjørnar Veum og Morten Kirsebom

Kjerneboring- og betongsagingsfirmaet Mimax Asfalt & Betong AS har signert en rammeavtale med Seltor AS. Avtalen gjelder ut 2023 med ytterligere opsjoner og innebærer boring, saging, nærliggende arbeider og pelekapping.

Marked og kalkulasjonsleder, Bjørnar Veum, ser frem til å jobbe enda tettere med Seltor AS.

– Vi har hatt prosjekter for Seltor i mange år, og jobbene strekker seg fra Gardermoen til Grenlandsområdet. Seltor opptrer alltid ryddig og profesjonelt, og tilrettelegger alle jobber slik at vi som underentreprenør kan utføre oppdragene rasjonelt og økonomisk. Utfordringer som oppstår underveis løses allltid med smidighet og i fellesskap. Det å jobbe for Seltor gjør at vi utvikler oss og blir bedre, sier Veum i en pressemelding..

Seltor og Mimax er begge selskaper med lange tradisjoner og ble etablert i henholdsvis 1938 og 1930. Begge selskapene setter sikkerhet i høysetet. Innkjøpsleder i Seltor, Endre Christiansen og kalkulasjonsleder og innkjøper Bård Kaalstad trekker frem seriøsitet, sikkerhet og HMS-arbeid som en av hovedgrunnene til at Mimax ble valgt.

– Helse, sikkerhet og kvalitet har høyeste fokus i Seltor. De samme kravene setter vi til våre underentreprenører. Mimax har levert på dette over flere år og er en trygg støttespiller, sier Christiansen.

Fra venstre: Endre Christiansen og Bård J. Kaalstad.

For Mimax er avtalen med Seltor er en av flere store avtaler som er inngått denne høsten.

Mimax Asfalt & Betong AS har sterke aner til A/S Mimax som startet opp i 1930 og som har drevet med kjerneboring og betongsaging siden slutten av 60-tallet.

I 2015 startet de en egen anleggsgartneravdeling som har blitt en lokal betydelig aktør.

Mimax er i dag Norges ledende aktør innen sitt fagfelt med ca 115 ansatte. Omsetning 2019, ca 84 millioner. Mimax har avdelinger i Lier, Oslo, Vestfold Telemark og Bergen.

Seltor Gruppen AS er Telemarks eldste entreprenørbedrift og er lokalisert i Telemark, Vestfold, Buskerud og Oslo. Vi har hele Østlandsregionen som vårt geografiske nedslagsfelt med kompetanse og kapasitet til å ta ansvar for hele byggeprosessen fra idé til overlevering. Seltor Gruppen AS er et moderne, innovativt byggeselskap med en omsetning i 2019 på 850 millioner og over 130 ansatte fordelt på Seltor AS og Seltor Bolig AS.