Nyheter

Milliondryss fra Enova til utslippsfrie byggeplasser

Prosjektet på Rosendal i Trondheim er lokalisert midt i et boligfelt. De elektriske maskinene reduserer støy og utslipp, og gjør det mindre forstyrrende å ha en anleggsplass tett på private boliger.

Ohmia Construction får 35,7 millioner kroner i Enovastøtte til testing av framtidsrettede løsninger for utslippsfri byggeplasser, deriblant to pågående prosjekter sammen med Trondheim kommune.

— Sammen med Nordic Booster har vi fått tildelt Enovastøtte til flere store prosjekter der vi skal teste ny teknologi for overgangen til utslippsfrie bygge- og anleggsplasser, forteller daglig leder i Ohmia Construction, Kristin Sæterøy.

Utslippsfri innen 2023
I prosjektet «Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser i Trondheim» skal Ohmia Construction levere mobile ladecontainere produsert av Nordic Booster til ulike kommunale prosjekter i Trondheim.

— Politikerne i Trondheim har vedtatt et ambisiøst mål om å redusere klimagassutslippene med 80 prosent innen 2030, med delmål om at all kommunal bygge- og anleggsvirksomhet skal være utslippsfri innen 2023. Anleggsplasser står i dag for 20 prosent av de direkte klimagassutslippene i byen, og en omstilling til utslippsfrie prosjekter vil være et betydelig bidrag til utvikling av en klimavennlig og konkurransedyktig bygge- og anleggssektor i Trøndelag, forteller Mie Abelgaard, rådgiver ved Miljøenheten i Trondheim kommune.

Reduserer støy og utslipp
Et av prosjektene som inngår i piloten er på Rosendal i Trondheim. I midten av november satte Trondheim kommune i gang med etappe 3 i utbedringen av rørsystemet fra Ladebekken til Rosenborg, med hensikt å redusere belastningen på Ormen Lange pumpestasjon. Det er Søbstad Entreprenør som utfører grunnarbeidet, og de skal blant annet legge nye vann-, spillvanns- og overvannsledninger langs tett bebyggelse i Thomas von Westens gate, Hans Nielsen Hauges gate, Lademoen kirkeallé og opp Stadsingeniørs Dahls gate, med totalt 1650 meter vann- og avløpsgrøft. Prosjektet gjennomføres som delvis utslippsfritt, med bruk av elektrisk hjullaster og gravemaskiner fra Søbstad.

— Prosjektet på Rosendal er lokalisert midt i et boligfelt. De elektriske maskinene reduserer støy og utslipp, og gjør det mindre forstyrrende å ha en anleggsplass så nær egen bolig, sier Sæterøy.

Hurtiglader i lunsjen
Ladecontaineren fra Ohmia Construction har batterilagring på 390 kWh, 2 hurtigladere på DC og et standard AC-uttak. Ved å hurtiglade i lunsjen kan gravemaskinen kjøre fulle arbeidsdager og får over tre ganger lengre daglig driftskapasitet sammenlignet med om vanlig AC-lading hadde blitt benyttet.

— Ladecontaineren bidrar til at strømnettet ikke belastes unødvendig i byggeperioden som gjør at det ikke oppstår et behov for å gjøre utbedringer på nettet, kun for å elektrifisere dette prosjektet. Det gir både en samfunnsøkonomisk og miljømessig gevinst, påpeker Sæterøy.