Nyheter

– Mester er minst like bra som master

Bildet: Runar Soltveit

– En mester bør ha minst like høy status som master. Det sier Runar Soltveit i Balkongentreprenøren. Han etterlyser flere unge som velger å satse på en karriere innen byggfag.

– Det er alt for mye fokus på masterutdannelse og tilsvarende lite fokus på betydningen av det å være mester innen byggfag, sier Soltveit. 

Må være selvforsynt

Selv om mange byggfag har fått et lite oppsving når det gjelder søkere, er han bekymret for at bransjen vil slite dersom myndighetene ikke gjør noe med rekrutteringen.

– Bøndene snakker om at vi må være selvforsynte. Vi bør også være selvforsynt innen byggfagene. Vi er ikke noe unntak. Vi er helt avhengige av utenlandsk arbeidskraft, og uten innsatsen til disse hadde prosjektene våre gått i stå, sier Soltveit. Samtidig har pandemien understreket sårbarheten til også byggebransjen når tilgangen til utenlandsk arbeidskraft til tider har vært på et bunnivå.

Må være attraktivt

– Derfor må det skapes karriereveier som gjør byggebransjen attraktiv for de unge. Bygebransjen har en karrierevei som tradisjonelt stopper opp ved fagbrev. Vi må sette enda høyere mål for de unge slik at de får realisert mer av sitt potetensial. Det kan vi gjøre om mesterutdannelse blir rangert like høy som master, poengterer Soltveit. Han fremhever også det grønne skiftet som særdeles spennende for unge som satser utover fagbrev.

– Hender og hjerne

– Nesten all eksisterende byggningsmasse i Norge skal i løpet av de neste 30 årene oppgraderes og da er bærekraft et sentralt tema. Et mesterbrev gir fantastiske muligheter for både hender og hjerne. Ungdom får med denne mester-modellen mulighet til å være med på hele reisen innen byggfag, understreker Soltveit.