Aktuelt

– Mer bruk av hjemmekontor blir den nye hverdagen

Bildet: Det blir endringer i reisevanene når stadig flere ser fordelen av hjemmekontor, sa forskningsleder Susanne Nordbakke ved Transportøkonomisk Institutt under dagens Mobilitetskonferanse. Her i studio sammen med programleder Christian Strand. (Skjermdump)

MOBILITET 2021: – Korona-pandemien har påvirket mobiliteten i Norge på en betydelig måte. Det hevdet forskningsleder Susanne Nordbakke ved Transportøkonomisk Institutt under dagens Mobilitetskonferanse.

Av Odd Borgestrand

Hun har forsket på hjemmekontor og reiserestriksjoner, i forbindelse med den pågående pandemien.

Mer miljøvennlig enn på hundre år

Da Norge stengte ned var andelen av personer på hjemmekontor i Oslo oppe i 56 prosent, mens den på landsbasis var på 40 prosent på en gitt dag. I Oslo er det 70 prosent som har mulighet for å gjennomføre hele eller deler av arbeidet hjemme. Det kan ha store konsekvenser for jobbreiser på sikt. Nå lever vi mer miljøvennlig enn vi har gjort på hundre år.

– Ikke alle trives med hjemmekontor. Mange savner kolleger og den daglige informasjonsflyten. Mange er imidlertid glad over å slippe krevende jobbreiser og at de blir mindre forstyrret i sitt daglige arbeid. Skille mellom jobb og fritid er imidlertid et moment som trekkes fram. Arbeidsdagene blir lengre både i Norge og internasjonalt viser flere studier, sa Nordbakke i sitt innlegg.

Effektive på hjemmekontor

Undersøkelsene blant henholdsvis 1.000 og 2.000 respondenter er innsamlet av analyseselskapet Kantar AS. Av de i Oslo og omegn som fortsatt har hjemmekontor oppgir 74 prosent at de er like effektive eller mer effektive enn vanlig, mot 52 prosent i april i fjor.
– Vi tror at dette henger sammen med at hjemmekontor fungerer for de som fortsatt jobber hjemme, mens de som var mindre effektive på hjemmekontoret er tilbake på jobb om de har mulighet til det, sa forskningsleder Susanne Nordbakke ved TØI. 
Undersøkelsen viser at de som har hatt eller har hjemmekontor fremdeles svarer 45 prosent at de vil fortsette å ha hjemmekontor minst én gang i uka fremover når situasjonen normaliserer seg.
– Dette vil bety mye, også med tanke på trafikksituasjonen inn til de store byene, mente Nordbakke.

Sparer reisetid

– Av de som fortsatt jobber hjemme sier 61 prosent at arbeidsgiver fortsatt pålegger eller anbefaler hjemmekontor. Andre årsaker som oppgis på spørsmål om hvorfor de fremdeles har hjemmekontor, er at man sparer tid på å reise til og fra jobb, at man unngår smittefare ved bruk av kollektivtransport og at man trives med hjemmekontor. Dette kan tyde på at det ligger et potensial i bruk av hjemmekontor som et tiltak for å redusere bilbruk, kø og trengsel på vei og kollektivtransport, noe som også vil være bra i et miljø- og klimaperspektiv, sa Nordbakke.

Endring i reisevaner

Myndighetene har oppfordret folk til å begrense bruk av kollektivtransport som følge av smittefare. Rapporten viser at 25 prosent av de spurte hadde endret jobbreisen den 18. juni sammenliknet med hvordan de reiste til jobb i ukene før koronautbruddet. 4 prosent har endret reisetidspunkt, men ikke transportmåte, mens 16 prosent oppgir at de har gått fra kollektivtransport til individuelle transportmidler. De fleste av disse endringene skyldes koronasituasjonen, selv om også sesongvariasjon i transportmiddelbruk oppgis som grunn av 22 prosent.

– Årsaken til endringen er nok mer at de er pliktoppfyllende og følger myndighetenes anbefalinger enn at de er redde for smitte. Kun 1 av 3 oppga smittefrykt som årsak til endret reisemåte, viser rapporten som dannet utgangspunkt for presentasjonen Susanne Nordbakke holdt i dag.