Aktuelt

Lær mer om kundene dine

Illustrasjonsbilde: Getty Images

Byggfakta har utviklet et nytt produkt for byggebransjen og for våre egne kunder. Med tjenesten Analytics Pro kan brukeren fange opp og identifisere kundenes interesse for egne varer og tjenester. Byggfakta har foretatt en test på våre egne nettsider, for å lære mer om både kunder og lesere.

Av Pål Engeseth

Testen som er vist i denne oversikten er gjort i perioden 01.01.2021 og frem til torsdag morgen 21. januar 2021. Tallene er live-tall og vil endre seg om tidsrommet utvides.

Besøksstatistikk

Tallene viser hvem som har besøkt Byggfakta.no og inneholder ikke spesifikke lesere, men hvilke bedrifter og målgruppe de sorterer under.

Graf: Besøksstatistikken viser at starten av januar 2021 har medført 31.179 aktiviteter, 21481 besøk, fordelt på 16.780 forskjellige lesere. Disse leserne fordeler seg på 2.138 bedrifter.

Nøkkeltall

Ser vi nærmere på nøkkeltallene i oversikten, ser vi at våre lesere i dette tidsintervallet fordeler seg på 2.139 bedrifter. Disse bedriftene har 36 910 tidligere, nåværende eller fremtidige prosjekter registrert i Byggfakta sin prosjektdatabase, til en samlet verdi på ufattelige 9.609 milliarder kroner. (snitt på kr 260 millioner kroner per prosjekt) Differansen mellom tallene i oversikt en og to skyldes at en ny bedrift kom inn mens vi tok frem tallene.

Målgrupper

Av bedriftene som leser Byggfakta.no finner vi i starten av januar at 38 prosent av bedriftene er tiltakshavere, 18 prosent er arkitekter og ytterligere 16 prosent er entreprenører. Deretter kommer rådgivende ingeniører og øvrige bransjefolk. Av oversikten ser vi også at enkelte rådgivende ingeniører og arkitekter kan havne feil, da de ofte har flere funksjoner i bedriften.

I tabellen under ser vi for eksempel at Norconsult er registrert med 106 aktiviteter på Byggfakta.no sine nettsider, fordelt på 44 forskjellige brukere. Norconsult har registrert 285 byggeprosjekter i Byggfakta sin database, til en samlet verdi på 217 milliarder kroner. Har du et i tillegg til Analytics Pro også tilgang til prosjektinformasjonen i Byggfakta, vil du også kunne se hvilke prosjekter dette gjelder.