Nyheter

Kvinne-offensiv i Ramirent

Bildet: Dortea Gjervik, administrasjons- og økonomidirektør i Ramirent og leder av kvinnenettverket.

Ramirent har nådd sitt mål om 10 prosent kvinneandel innen 2020. Nå er målet 15 prosent innen 2023.

Ramirent har dannet et eget kvinnenettverk for å sette fokus på mangfold og for å jobbe med å øke kvinneandelen i selskapet som opererer i en mannsdominert bransje. Målet var å øke kvinneandelen til 10 prosent innen utgangen av 2020, og målet ble nådd allerede før fjoråret var omme. 

– Vi er strålende fornøyd med at vi har nådd det første målet, men vi kan ikke gi oss der. Nå er målet 15 prosent innen 2023, sier Dortea Gjervik som er administrasjons- og økonomidirektør i Ramirent og leder av kvinnenettverket, i en pressemelding.

Ett av hovedmålene med nettverket var å sikre at kvinnelige ansatte i Ramirent trives og gi de samme utviklingsmuligheter som menn.

– Gjennom nettverket har vi økt bevisstheten om viktigheten av mangfold i hele selskapet, påpeker Gjervik som opplyser at de nylig ansatte konsernets andre kvinnelige kundesenter-leder.

Den nye kundesenter-lederen er May Britt Torsnes fra Høyanger som tok over Ramirent i Førde med ansvar også for Sandane og Sogndal. 

– Jeg har bakgrunn fra landbasert industri som jo er  forholdsvis mannsdominert, så jeg visste jo hva jeg gikk til når jeg begynte i utleiebransjen, forklarer 53-åringen som samtidig ble  veldig positivt overrasket over hvor sterk fokus det er på nettopp denne utfordringen i Ramirent.