Nyheter

Kunnskap om lysbuer forebygger ulykker

Ved kortslutning kan det oppstå en elektrisk lysbue, som en bro av plasma mellom faser (ionisering), ved at strømmen "vandrer" gjennom lufta. Foto/illustrajon: Trainor

Hvert år rammes mange yrkesaktive av elulykker. Flere av disse ulykkene er knyttet til lysbuer. Den beste måten å forebygge slike ulykker på, er å sikre at alle som jobber med elektriske anlegg har kunnskapen de trenger for å gjøre jobben sin på en sikker og forsvarlig måte. Kan du nok om lysbuer?