Nyheter

Kontrakt om sikkerhetssystemer til regjeringskvartalet

Statsbygg har inngått avtale med ABB som leverandør av sikkerhetssystemer til nytt regjeringskvartal.

ABB skal levere elektroniske sikkerhetssystemer og tilhørende ingeniør- og prosjekttjenester til det nye regjeringskvartalet. Kontrakten omfatter:

  • Adgangskontroll
  • Alarmanlegg
  • Videoovervåkning
  • Dronesikring

Konkurransen ble lyst ut i 2020, og fire firmaer leverte tilbud. Kontraktens anslåtte verdi er om lag 100 millioner kroner.

Dette er den tredje av i alt ni tverrgående tekniske entrepriser i regjeringskvartal-prosjektet. Tidligere har GK blitt tildelt kontrakten for levering av bygningsautomasjon og Schindler for levering av heiser.

De øvrige kontraktene for tekniske tverrgående systemer vil kontraheres fortløpende i løpet av 2021. Alle disse kontraktene baseres på samspillsformen i likhet med de store entreprenørkontraktene. Samspillskontrakten går over to faser:

  • Fase 1: Etablering av felles forståelse, målpris og gjennomførongsavtale.
  • Fase 2: Detaljprosjektering, produksjon og utførelse

Byggingen av det nye regjeringskvartalet startet i januar 2021 med rehabiliteringen av Høyblokken. Etter planen innebærer prosjektet at tre store bygninger rives, tre bygninger rehabiliteres og at det bygges fem nye bygninger fordelt på tre byggetrinn. Arbeidene vil strekke seg over hele 20-tallet.

I Byggetrinn 1 ligger, blant annet bygging av A-blokken, D-blokken og kjeller, samt rehabilitering av Høyblokken.