Infrastruktur

Klart for klimanøytral asfalt

Asfaltlaget som la den første asfalten med netto null klimautslipp i Norge.

Etter flere års forskning og utvikling er Skanska nå klare til å levere asfalt med netto null klimautslipp i Norge. Første leveranse gikk til prosjektet E18 Vestkorridoren.

På Lysaker utenfor Oslo har Skanska startet arbeidet med første fase av Norges største veiprosjekt, E 18 Vestkorridoren. Prosjektet har høye klimaambisjoner, og når riggplassen skulle asfalteres valgte de derfor asfalt med netto null klimautslipp. – Dette er første gang vi legger denne asfalten som vi kaller BioZero, forteller Erik Grimm-Strømme, som er leder av Skanska Industrial Solutions sin asfaltvirksomhet i Oslo.

Asfalt er tradisjonelt en stor bidragsyter av CO2 i anleggsprosjekter, og det produseres rundt 8 millioner tonn asfalt hvert år i Norge. – Med tanke på at tradisjonell asfalt gir et bidrag på ca 50 kg CO2 Ekvivalenter per tonn, så sier det seg selv at vi må redusere de fossile utslippene fra asfalt. Det bør derfor være et godt marked for denne typen asfalt.

Skanska har bygget om asfaltfabrikken sin på Filipstad i Oslo for å kunne produsere asfalten. For å lage asfalt med netto null utslipp så er det flere ting som må gjøres litt annerledes. For det første må en andel av det tradisjonelle bindemiddelet som brukes i vanlig asfalt, Bitumen, erstattes med et biobindemiddel som er fossilfritt. I tillegg må andelen av gjenbrukt asfalt i tilslaget økes til 40%, samt at fabrikken og maskinparken må driftes på biobrensel. I sum gjør dette at asfalten får et CO2 avtrykk som går i null.

– Alle tester og erfaringene vi har gjort oss i Sverige viser at asfalten har samme bruksegenskaper som tradisjonell asfalt, forteller Erik Grimm-Strømme som både håper og tror at de store bestillerne av asfalt får opp øynene for produktet.

Det var Skanskas prosjektleder Eilev Lilleland på E18 Vestkorridoren som ble den første bestilleren av den klimanøytrale asfalten. Han er overbevisst om at denne typen asfalt er fremtiden og er glad for at prosjektet kan være med å teste og pilotere produktet slik at det blir et produkt de store offentlige byggherrene bestiller når veier skal bygges i fremtiden.

– Dette er en liten asfaltjobb. Vi legger om lag 375 tonn asfalt her på riggområdet, og dette gir oss en besparelse på vel 18 000 CO2 ekvivalenter. Det er i seg selv ikke så mye, men det viser hvor stort potensialet er når man legger denne typen asfalt i store veiprosjekter, forteller Eilev Lilleland.

Du kan laste ned en film fra den første asfaltleggingen her:

Skanskas klimanøytrale asfalt, BioZero – YouTube