Aktuelt

Klart for bygging av Nidarvollprosjektene

Det nye rehabiliteringssenteret omfatter ca 10 000 m2 over fire etasjer. Illustrasjon: Per Knudsen Arkitektkontor AS

Etter en vellykket samspillsfase fattet bystyret i Trondheim den 25. mars et utbyggingsvedtak for Nidarvollprosjektene. Mandag ble den største entreprisekontrakten noensinne for Trondheim kommune signert og byggingen av byens nye storskole kan snart begynne.

Trondheim kommune og Skanska har sittet i samspill siden høsten 2020 og videreutviklet Nidarvollprosjektene. Nå starter snart byggefasen med oppstart for rehabiliteringssenteret i slutten av juni, mens arbeidet med å bygge skolene og flerbrukshallen begynner i september. Rehabiliteringssenteret overleveres i april 2023, mens overleveringen av skolene skjer i november samme år. Avtalen om bygging mellom Trondheim kommune og Skanska ble signert på mandag og kontraktssummen er 781 millioner kroner eks. mva.

Nidarvollprosjektene omfatter Nidarvoll og Sunnland skoler med idrettshall, og Nidarvoll rehabiliteringssenter. Det nye skolebygget etableres som en sammenhengende bygningsmasse, men skal huse to enheter, en barneskole og en ungdomsskole.

Skolebyggeren Skanska
Konserndirektør med ansvar for byggvirksomheten til Skanska Norge, Tor Arne Midtskogen, er glad for at bystyret vedtok utbyggingen og forklarer at prosjektet samsvarer svært godt med selskapets visjon om å bygge for et bedre samfunn.

– Skoler er et viktig segment for oss og vi har vært en stor skolebygger i mange år. Dette prosjektet er stort og komplekst, med høye klima- og miljøambisjoner, og her får vi virkelig brukt kompetansen vår. Samspillsfasen har vært preget av tillit, åpenhet og lojalitet, med et felles mål om å gjennomføre prosjektet for byens beste. Dette skal vi ta med oss videre gjennom hele byggeperioden og frem mot åpningen, sier Midtskogen.

– Vi er veldig glad for at prosjektet fikk sitt vedtak i bystyret i Trondheim kommune 25. mars og at vi nå kan komme i gang med fase 2. Vi er veldig godt fornøyd med samarbeidet med Skanska i fase 1 og er trygge på at dette videreføres også i fase 2, sier utbyggingssjef i Trondheim kommune, Tore Myrvold.

Stor betydning for Trondheims innbyggere
Både Nidarvoll og Sunnland skole har hatt behov for oppgradering og stått på kommunens liste over bygg med store investeringsbehov. Om få år vil de gamle, slitte skolene være erstattet med nye bygg som legger forholdene til rette for en god og trygg skolehverdag.

– Teamet som har jobbet med prosjektet i lang tid har gjort en meget god jobb. Sammen med Trondheim kommune og de andre samarbeidspartnerne har vi snudd hver stein og kommet frem til det vi mener er de beste løsningene for elever, lærere, ansatte og innbyggerne i Trondheim. Om noen år vil opptil 1000 elever ta i bruk to moderne og flotte skoler, mens det nye rehabiliteringssenteret vil gi et løft til kommunens helse- og omsorgstilbud. Nå ser vi frem til å sette spaden i jorda og komme i gang med byggearbeidet, uttaler regiondirektør i Skanska, Trond Krogstadmo.

Høye klima- og miljøambisjoner
Skanska har tidligere realisert noen av Trondheims mest klimaambisiøse bygg, hvor særlig Powerhouse Brattørkaia og Heimdal videregående skole har satt nye standarder for klima og miljø. Også på Nidarvollprosjektene settes klima og miljø svært høyt, og det gode samarbeidet mellom Skanska, Trondheim kommune og Enova har resultert i et innovativt og fremtidsrettet prosjekt. Alle byggene vil ha et ekstremt lavt energiforbruk sammenlignet med tilsvarende bygg. Solcellepaneler vil bidra med fornybar strømproduksjon, og en felles energisentral deler energi mellom byggene og optimaliserer forbruket. Prosjektet er også rigget for å delta i forskningsprosjekter knyttet til energioppfølging og strømutveksling.

Det planlagte skoleanlegget med barne- og ungdomsskole legger opp til stor vekst. I dag har Nidarvoll 474 elever og Sunnland 332. De nye skolene får plass til tusen elever og blir planlagt slik at skolene kan utvides til å romme ytterligere 300 elever. Det skal også bygges egne arbeidsrom for kulturskolens ansatte, ungdomsklubb og flerbrukshall. Det totale arealet for skolene er 14 800 m2, mens det nye rehabiliteringssenteret omfatter ca 10 000 m2 over fire etasjer.