Nyheter

Inviterer til konkurranse i 3D-printing

Illustrasjonsfoto Colourbox

Hvordan kan byggenæringen benytte 3D-printing for å spare både tid, penger og miljø? Det ønsker SINTEF og OBOS nå å finne ut mer om.

Derfor inviterer de to til en konkurranse der alle med gode ideer til 3D-printing kan sende inn sine forslag sammen med en miniatyrmodell av sitt konsept. Vinnerne mottar en pengepremie, samt gratis eksperthjelp for å kunne videreutvikle sin idé.

Alle innsendte bidrag blir stilt ut under Oslo Innovation Week, der innsenderne får mulighet til å presentere seg og sine ideer.

Både SINTEF og OBOS er medlem av næringsklyngen Construction City, en klynge som jobber for økt innovasjon i bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen, særlig med tanke på bærekraftige løsninger. Samarbeidet mellom OBOS og SINTEF hadde ikke kommet i stand uten dette klyngesamarbeidet.

– Construction City brakte oss sammen. Nå håper vi at konkurransen trigger flere aktører innen 3D-print til å bringe inn nye ideer og konsepter til hvordan vi kan effektivisere byggeprosesser og samtidig redusere klimaavtrykk. Bærekraft er viktig for oss, og vi ønsker å samarbeide med andre bransjeaktører for å redusere fotavtrykket til bransjen vi er en del av, sier innovasjonssjef i OBOS, Karine Storaker Braaten.

Tar du utfordringen?
Bidragene i konkurransen behøver ikke være hele bygninger, men gjerne komponenter, moduler og materialer som kan bidra til betydelig effektiviserings- og klimagevinster.

Tar du utfordringen og utvikler noe som kan gjøre en forskjell? Frist for innleveringer er 15. september 2021. Les mer om konkurransen her: https://constructioncity.no/3d-printing-konkurranse