Aktuelt

Innovasjoner må deles

Bildet: - Dersom mobilitetsselskapene skal lykkes i å oppnå nullutslipp må viljen til samhandling og deling av de smarte løsningene bli en realitet, mener investor Wenche Teigland, i Mochean Invest. Foto: Odd Borgestrand

MOBILITET 2022: – Norge har den grønne ledertrøyen takket være vår vannkraft. Ledertrøyen beholder vi kun om vi tenker større sammen. Nå er kapitalen på vei inn i de grønne løsningene, og den må vi benytte oss av.

Av Odd Borgestrand

Wenche Teigland, Investor i Mochean Invest, ble hentet inn til Mobilitets-konferansen i Oslo på grunn av sin brede bakgrunn med transformasjon og engasjement i flere styrer som håndterer de grønne verdikjedene. Blant annet sitter hun i styret i Vy, som hun mener har vært gjennom en transformasjon fra togselskap til mobilitetsselskap.

Vilje til samhandling

– Dersom mobilitetsselskapene skal lykkes i å oppnå nullutslipp må viljen til samhandling og deling av de smarte løsningene bli en realitet. Grønt drivstoff tar oss 80 prosent mot null-utslipp. De siste 20 prosent handler om smarte løsninger for å utvikle enda smartere kjøretøy, smart infrastruktur og kollektive løsninger som gjør hverdagen enklere for brukerne. Da må vi være villig til å dele informasjon, selv om alle ønsker å vinne egne kunder, sa Wenche Teigland i sitt foredrag under Mobilitet 2022. 

Felles mål

Hun var opptatt av at det tilrettelegges for å få helheten skal virke til det beste for brukeren. Derfor er konferanser som Mobilitet viktig. Dette blir en møteplass der nettopp kontakter etableres for å nå felles mål. Selv var hun frustrert over det antall apper som må lastes ned på mobiltelefonen for å få hverdagen til å gå opp. 
– Bare innen transport er det en rekke apper som skal oppdateres med betalingsinformasjon og viktig informasjon i sanntid.  Hun advarte mot «silotekning». Det er de selskapene som bryter samarbeids- og delingskoden som til slutt vil stå igjen som vinnere, mente hun. 

Brukerorientert plattform

Hun trakk fram «Spot on» prosjektet som støttes av Forskningsrådet. Blant de som får finansiering er Powerzeek AS, som sammen med partnere fra næringsliv og forskning skal utvikle og pilotere en ny, smart, brukerorientert digital plattform som skal legge grunnlaget for neste generasjons ladetjeneste for elektriske kjøretøy. En ny løsning vil bli lansert allerede til høsten. Innsamling av data til de ulike tjenestene er et sentralt tema med tanke på personvern. Her mente Wenche Teigland at alle data som samles inn i de ulike mobilitetstjenestene må eies av offentlige institusjoner som kommuner og fylkeskommuner.