Aktuelt

Inngår rammeavtaler med Sykehusbygg

Nye Drammen sykehus er under bygging | Illustrasjon: LINK arkitektur/Bølgeblikk/Ratio

Multiconsult og LINK arkitektur har inngått rammeavtaler på fire områder med Sykehusbygg HF. Rammeavtalene omfatter rådgivingstjenester for planlegging og gjennomføring av sykehusbygging.

De inngåtte avtalene omfatter tidligfaseplanlegging, prosjektering, evaluering og HMS, samfunn og sikkerhet. Tildelingen av kontraktene er basert på kompetanse, pris og oppgaveforståelse. For tildeling av konkrete oppdrag under rammeavtalene avholdes det minikonkurranser.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi er valgt som en sentral aktør i forbindelse med rådgivings- og arkitekttjenester for sykehusbygging for sykehus-Norge. Vår kompetanse er vurdert å være svært god og relevant for rådgivning og prosjektering av sykehus, og tildelingene viser at vi har god forståelse av hva som er viktig i slik prosjektering og rådgivning. Gjennom disse rammeavtalene får vi mulighet til å konkurrere om spennende oppdrag i hele Norge, helt fra tidlige fase til gjennomføring og evaluering i etterkant, sier Geir Juterud, konserndirektør og oppdragsansvarlig for Nye Rikshospitalet i Multiconsult.

Sykehusbygg HF har de fire regionale helseforetakene som eiere og har som formål å sikre et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging og -bygging på høyt internasjonalt nivå. De inngåtte rammeavtalene gjelder for to år med mulighet for inntil to års forlengelse.

– Sykehusbygg er ett satsningsområde for konsernet, og vi er involvert i en rekke større utbygginger i Norge og i Skandinavia. Gjennom disse rammeavtalene ønsker vi å være med på å bidra med vår kompetanse til å utvikle gode sykehus for samfunnet, sier Mette Dan-Weibel, direktør Healthcare i LINK arkitektur.

Multiconsult-gruppen er totalrådgiver for planlegging av små og store helsebygg, og Multiconsult og LINK arkitektur leverer tjenester i hele prosjektets livsløp.