Nyheter

Implenia vant tunnelentreprise

Visualisering av Skøyen T-banestasjon: L2 Arkitekter og Gottlieb Paludan Architects

Kontrakten for bygging av tunnel på strekningen Skøyen – Vækerø er nå signert av Fornebubanen og Implenia. Dette er den tredje av de fire store tunnelentreprisene på Fornebubanen.

Kompliserte sjaktarbeider

Det var god interesse i markedet for kontrakt K2D Tunnel og grunnarbeider Skøyen – Vækerø. Fornebubanen prekvalifiserte seks entreprenører, og fikk inn fire tilbud hvorav ett falt fra underveis i anskaffelsen og tre gikk til konkurranse og forhandlinger. Kontrakten har en estimert verdi på 1,25 mrd. kroner eks. mva.

Kontrakten går ut på å drive hovedtunnelen mellom stasjonene Skøyen og Vækerø, inkludert stasjonshall for Skøyen stasjon og en rømningstunnel på Bestum. Totalt skal det drives 1,8 km. tunnel. Tunnelarbeider skal utføres via et tverrslag (sidetunnel) på Skøyen som er ferdigstilt i en forberedende entreprise. Sjaktarbeidene på Skøyen regnes som kompliserte, med to sjakter som skal 50 til 60 meter ned i berget.

Ferdigstilt i løpet av 2025

Arbeidet skal foregå i tettbebygget strøk og nær landets travleste jernbanestrekning, som vil være i full drift hele anleggsperioden. Fornebubanen vurderer at Implenia har levert det tilbudet som har best forhold mellom pris og kvalitet. Planlagt oppstart for tunneldrift fra Skøyen er i april. Opprigging på Skøyen starter umiddelbart og arbeidene er planlagt ferdigstilt i løpet av 2025.

– Dette er en stor og viktig kontrakt på Fornebubanen. Vi er fornøyde med interessen i markedet og tilbudene vi fikk inn. Implenia var lavest på pris og er i tillegg gode på kvalitet og miljø. Vi ser frem til å fortsette samarbeidet med Implenia, sier direktør i Fornebubanen, Irene Måsøval.

Bildet: Direktør i Fornebubanen, Irene Måsøval, og direktør for tunnel i Implenia Norge, Berger Brehmer Johannessen, signerer kontrakten for tunnel Skøyen – Vækerø.

– Implenia Norge fortsetter den gode trenden innenfor komplekse infrastrukturprosjekter. Jeg ønsker å takke byggherre Oslo kommune Fornebubanen for tillitten og jeg ser fram til å fortsette vårt gode samarbeid. Jeg er sikker på at K2D Tunnel Skøyen – Vækerø også kommer til å bli et flott prosjekt for alle parter, sier administrerende direktør Implenia Norge, Audun Aaland.