Infrastruktur

Implenia fikk Fornebubane-kontrakt

Tunnelentreprisen inkluderer byggegroper med spunt og bergsjakter for Flytårnet stasjon og Fornebuporten stasjon. Illustrasjon av Fornebuporten: Zaha Hadid Architects og A-Lab

Implenia har vunnet den første store tunnelentreprisen på strekningen Lysaker – Fornebu.

Den første store tunnelentreprisen Fornebubanen lyste ut i markedet vakte interesse fra flere entreprenører. Etter forhandlinger har Fornebubanen innstilt Implenia Norge AS til å utføre tunnel- og grunnentreprise fra Lysaker til Fornebu. Denne entreprisen markerer oppstarten på tunnelarbeidene på Fornebubanen. Kontrakten har en estimert verdi på om lag 1,2 milliarder kroner.

Utsnitt fra Fornebubanens BIM-modell som viser tunnelentreprisen Lysaker – Fornebu sett fra byggegrop på Fornebu via Flytårnet og Fornebuporten stasjoner mot Lysaker.

Entreprisen går ut på å drive rundt 2,3 kilometer tunnel i tettbebygd område i Bærum kommune. Tunnelen vil bli drevet med konvensjonell sprengning, og første angrepspunkt er tverrslaget ved Fornebuporten. Etter hvert er det også mulig å drive tunnelen fra Fornebu base. I tillegg skal entreprenøren etablere byggegroper med spunt og bergsjakter for Flytårnet stasjon og Fornebuporten stasjon. Selve stasjonene med betong og innredning vil bli utlyst i etterfølgende entrepriser.

Skjermbilde fra visualisering av Fornebubanen.

Etter forhandlinger oppnådde Implenia det beste forhold mellom pris og kvalitet, innenfor kontraktens krav til kvalitet, miljø og klima. Samtlige entreprenører som deltok i konkurransen leverte gode forslag på denne utførelsesentreprisen, hvor tradisjonelle tegninger er erstattet med BIM-modellering, både i konkurransefase, byggefase og driftsfase. Fornebubanen legger vekt på Implenias plan for gjennomføring, profesjonalitet knyttet til bruk av BIM, samt Implenias besvarelse på klima og miljø.

 – Vi ser frem til et godt samarbeid med Implenia på denne store og viktige tunnelentreprisen. De har laget en god plan for gjennomføringen av anlegget. Fokus på bærekraft ser ut til å gi gode løsninger, ikke bare innenfor klima og miljø, men også totalt sett for prosjektet, sier prosjektsjef i Fornebubanen, Grete Tvedt, i en pressemelding.

 – Vi er glade for å tildele første kontrakt på tunnelarbeidene. Fornebubanen vil i tiden fremover utlyse kontrakter for alle tunnel- og grunnentrepriser fortløpende. Vi vil bygge oss fra vest til øst, helt til vi når Majorstuen. De neste kontraktene ut er forberedende arbeider på Skøyen, Madserud og på Lysaker. Deretter settes tunnel- og grunnentreprise mellom Vækerø og Lysaker i gang. Denne kontrakten er planlagt utlyst våren 2021, sier prosjektleder for tunnel i Fornebubanen, Ruth G. Haug.

– Jeg er stolt og glad over at Fornebubanen har valgt Implenia til å utføre denne jobben. Jobben passer perfekt inn i vår strategi med store, komplekse infrastrukturprosjekter der vi også har et høyt fokus på bærekraft og ny teknologi, sier Audun Aaland, administrerende direktør for Implenia Norge.

Etter innstillingen følger en ti dagers karensperiode. Kontraktsignering er planlagt kort tid etter.