Aktuelt

IFS i skyen – også for bygg og anlegg

Bildet: Bygg og anlegg oppfattes fortsatt som konservativ og tar i liten grad i bruk de digitale løsningene som allerede eksisterer. Det er ofte utdaterte løsninger som blir benyttet, var påstanden fra prosjektdirektør Shamalie Hettiarachchi i IFS.

IFS, med utspring i Sverige, lanserte i onsdag sitt nye konsept, IFS Cloud, der alle konsernets forretningssystemer slås sammen til ett felles system.

Av Odd Borgestrand

Normalt ville dette skjedd under en verdenskonferanse med flere tusen deltakere, men i dag måtte selskapet selv ta i bruk verdensweben for å fortelle om sin siste utvikling innen forretningssystemer for blant annet bygg, anlegg og infrastruktur.

Det var konsernsjef Darrren Roos som fikk æren av å «avduke» det nye forretningssystemet IFS Cloud, som enkelt sagt er en digital samleløsning for ERP-systemer, EAM (Enterprise Asset Management/vedlikeholdskostnader) og tjenesteadministrasjon.
IFS er utvilsomt offensive når de slår sammen etablerte industriløsninger og endrer hele forretningsmodellen til å bli en felles skytjeneste. Dette sitter langt inne for de fleste ERP-leverandører.

Darren Roos fortalte om strategien bak IFS Cloud-plattformen og behovet for bedrifter å levere det han betegnet som 'Moment of Service'.
– 2020 har vist oss hvor viktig det er ha gode digitale løsninger. Å utnytte muligheten riktig er helt avgjørende for å lykkes i en digital hverdag. Det er vår oppgave i IFS. Vi øsker å videreutvikle organisasjonene som benytter seg av våre tjenester, og for oss er lanseringen av IFS Cloud øyeblikket for god service til alle våre lojale kunder. Bedriftens DNA er hvordan du betjener dine kunder.  Det er dette IFS vil være med på, slik at du betjener dine kunder på en enda bedre måte. 2021 er et vendepunkt for oss i IFS. Vi skal fortsatt jobbe med innovative løsninger for å møte framtidens behov, sa Darren Roos blant annet i sitt åpningsforedrag.

Framtidsrettet og effektiv
Leder for forskning og utvikling i IFS, danske Christian Pedersen, markedsførte IFS Cloud som en framtidsrettet og innovativ løsning for bedrifter som ønsker å være konkurransedyktig i en stadig mer utfordrende digital framtid. Ved å ta i bruk IFS Cloud løsningene, lover IFS betydelig effektivisering og reduksjon i vedlikeholdskostnader på om lag 15 prosent, over 30 prosent reduksjon i lagerkostnader og 10 prosent reduksjon i administrative kostnader gjennom arbeidskontroll og forbedret driftseffektivitet.

Samler alle tjenester i skyen
– Bedrifter kjøper ikke teknologi for teknologiens skyld. De vil ha teknologi som løser utfordringene, teknologi som gjør det mulig for dem å øke effektiviteten, sikre nye inntektsstrømmer og få beslutningsdyktig innsikt om sin virksomhet, sa Darren Roos.
Under det virtuelle arrangementet, som går over to dager, vil enrekke toppledere underbygge viktigheten av å ta i bruk IFS Cloud.

Digital transformasjon i bygg og anlegg
Hovedsaken er såkalt digital transformasjon. Økende kompleksitet og tempo krever digital transformasjon blant annet innen bygg og anlegg, understreket prosjektdirektør Shamalie Hettiarachchi i IFS avdeling for bygg, anlegg og infrastruktur.
– Digital transformasjon er en prosess, en stor endring, og en re-design av virksomheten på alle nivå.
Bygg og anlegg sliter med stadig lavere marginer. Covid-10-situasjonen har også endret arbeidsmarkedet. Menge bedrifter sliter med bemanning på grunn av reiserestriksjoner og delvis nedstengte samfunn. Bransjen oppfattes fortsatt som konservativ og tar i liten grad i bruk de digitale løsningene som allerede eksisterer. Det er ofte utdaterte løsninger som blir benyttet, var påstanden fra prosjektdirektør Shamalie Hettiarachchi.

For lave marginer
Hun mener selskapene i bransjen fortsatt er svært prosjektorientert framfor å se hele sin totale virksomhet. Dermed bygges det høye murer mellom de ulike prosjektene, framfor å sette de i system og utnytte fordelene som følge av dette.  Lav produktivitet er et av resultatene, som igjen betyr lave marginer. Derfor er det viktig at bransjen analyserer sin organisering og tar i bruk morgendagens løsninger, understreket hun.
– Det er ikke IT-strategien som skal være førende for den digitale transformasjonen, men virksomhetens strategi. I digitalt modne organisasjoner ledes den digitale transformasjonen fra toppen. Topplederne må derfor ha de nødvendige evner, forståelse og interesse. De trenger ikke mestre teknologiene, men de må forstå og se mulighetene digitale teknologier gir, var innspill som ble kommunisert inn under sesjonen for bygg og anlegg.

Brukerfokus på nye tjenester
Det handler om en prosess der virksomheten endrer hvordan den utfører sine oppgaver, tilbyr bedre tjenester, jobber mer effektivt eller skaper helt nye tjenester. For IFS er brukerfokus og brukeropplevelsen selve kjernen i endringen, som baserer seg på utnyttelse av digital teknologi gjennom IFS Cloud.
– Byggebransjen har her et kjempepotensial, men trenger også personell som er i stand til å håndtere store informasjonsmengder for å kunne utnytte informasjonen til økt effektivitet, konkluderte prosjektdirektør Shamalie Hettiarachchi

OM IFS:
3700 ansatte i IFS støtter mer enn ti tusen kunder over hele verden gjennom 60 lokale kontorer og et voksende partnernettverk. Totalt har IFS nå partneravtale med 350 ulike konsern og selskaper. Antallet kunder er nå passert 10.000, og selskapet økte i fjor sin omsetning med 22 prosent til drøye 6 milliarder kroner. IFS har sitt nordiske hovedkontor i Asker, og står sterkt innen norsk og nordisk industri med kunder som Statnett, Get, Carlsberg, Avinor, Jotun, Moelven industrier og en rekke andre. Løsningen brukes til å styre disse selskapenes ressurser og bedrifter på effektive måter som samtidig tilrettelegger for vekst og innovasjon. Forretningssystemer er teknologi som står i midten av alt og knytter sammen brukere, ansatte, partnere, kunder og leverandører.
Gjennom IFS Cloud mener selskapet at de kan bidra til at byggenæringen kan bli enda mer effektiv, forbedre kvaliteten og implementere «beste praksis».