Nyheter

I Byggfaktas tjeneste i 30 år

På bildet ser dere Anne Larsen i forgrunnen sammen med Lars Schøn. Gode kollegaer på sommerfesten flankerer Anne når hun viser frem medaljen.

I mars 1991 startet Anne Larsen sin Karriere som selger i Byggfakta Docu AS. Anne Larsen har hatt fantastiske resultater, og etter 30 års lang og tro tjeneste mottok hun belønningsmedaljen som takk for 30 trofaste år i bedriften.

Pål Engeseth

Lars Schøn, Byggfaktas administrerende direktør foretok den høytidelige utdelingen blant kollegaene i bedriften på bedriftens sommerfest. Festen var bedriftens første samling på halvannet år og ble gjennomført ute i fantastisk sommervær ved Vansjø i Moss. Lars Schøn fremhevet i sin takketale Anne sin viljestyrke og arbeidsmoral samt hennes evne til å planlegge for å nå sine mål. Vi gratulerer Anne Larsen.

Det er det Kongelige selskap for Norges Vel som produserer medaljen. Medaljen for lang og tro tjeneste er en anerkjennelse til arbeidstakere med minst 25 år hos samme arbeidsgiver. Den er en unik, tradisjonsrik påskjønnelse som bedriften kan benytte for å vise at man verdsetter erfaring og stabilitet.