Aktuelt

Hvordan skal landets største politihus rehabiliteres?

Bildet: Oslo politihus på Grønland

Statsbygg går nå i gang med å avklare hvordan Oslo politihus skal rehabiliteres. Det innebærer blant annet å vurdere hvor ny operasjonssentral skal ligge og beskrive en trinnvis gjennomføring av rehabiliteringen.

Oslo politihus på Grønland er landets største politihus. Bygningen er på hele 55.000 kvadratmeter, og den er nå over 40 år gammel.

Etter en konseptvalgutredning (KVU) og påfølgende ekstern kvalitetssikring (KS1) har regjeringen besluttet at den nåværende bygningsmassen skal rehabiliteres, og at det skal etableres en ny operasjonssentral.

– Politihuset i Oslo er en av de største bygningene i vår portefølje. Den er bygget for formålet, og ligger sentralt midt i hovedstaden. Å rehabilitere bygningen, og tilpasse den til nye tider og nye behov, er en spennende oppgave. Å gjenbruke bygningen og ikke bygge nytt, er viktig i et bærekraftperspektiv, sier administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen i Statsbygg, i en pressemelding.

Det er Justis- og beredskapsdepartementet som nå har gitt Statsbygg i oppdrag å gjennomføre en avklaringsfase for rehabiliteringen.

– Vi skal vurdere en trinnvis gjennomføring av rehabiliteringen. Vi skal også kalkulere kostnadene, anbefale hvordan prosjektet best kan gjennomføres og hvilken kontraktstrategi som bør legges til grunn, forteller Nikolaisen.

Avklaringsfasen skal sammenfattes i en rapport, som danner grunnlaget for oppstarten av et forprosjekt for rehabiliteringen.

– Målet er at Oslo-politiet skal få et moderne politihus og en operasjonssentral som tilfredsstiller dagens krav, men samtidig at dette skal være et nøkternt, kostnads- og arealeffektivt prosjekt, sier Nikolaisen.

Oslo politihus sto ferdig i 1978, og er tegnet av Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor. Det ble utvidet med en sentralarrest i 2007. Hovedbygningen ble tildelt Houens fonds diplom for fremragende arkitektur i 1983, og betongtavlen 1985.
Hovedbygningen er vernet i verneklasse 2 i Landsverneplanen for justissektoren, og det står på Byantikvarens gule liste. En begrunnelse for vernet er at bygget er en monumental eksponent for omorganisering og sentralisering av politiet fra slutten av 1960-tallet.