Aktuelt

Hvordan dokumenterer man at TEK17 er oppfylt?

Bildet: Det er mange krav og regler å forholde seg til når man skal bygge. Foto: Remy Eik/SINTEF

Funksjonskrav, ytelseskrav, preaksepterte ytelser, forhåndsdokumenterte ytelser og løsninger er begreper ulike aktører i et byggeprosjekt må forholde seg til. Men hva betyr begrepene og hvordan dokumenterer man at de ulike kravene i TEK17 er oppfylt? Byggforskserien gir deg svar.

Den nye anvisningen 401.010 Dokumentasjon av at TEK17 er oppfylt. Funksjonskrav, ytelser, løsninger, utførelse og produktdokumentasjon gir en oversikt over sentrale begreper, og beskriver ulike typer funksjonskrav og ytelser. Videre beskriver den hvordan oppfyllelsen av kravene i TEK17 kan dokumenteres og hvem som har ansvaret for dokumentasjonen.

Oppklarende om dokumentasjon

– For mange prosjekterende og utførende kan det være vanskelig å forstå hva TEK17 egentlig krever av dokumentasjon, og hvordan man skal oppfylle kravet. Omfanget av nødvendig dokumentasjon vil også variere veldig ut fra hvordan man velger å oppfylle TEK17. I denne anvisningen har vi beskrevet de ulike måtene man kan oppfylle TEK17 på, og hvordan måten påvirker omfanget av nødvendig dokumentasjon, sier seniorrådgiver Anders Kirkhus i SINTEF, i en pressemelding.

Anvisningen beskriver hvordan den overordnede prosjekteringen fra funksjonskrav til ytelser kan gjøres med ulike typer funksjonskrav, preaksepterte ytelser og forhåndsdokumenterte ytelser, samt hvilket underlag som kreves for detaljprosjekteringen. Dersom man velger ytelse med analyse i form av avansert, overordnet prosjektering, gir anvisningen råd om fremgangsmåte.

Produksjonsunderlag er ikke dokumentasjon

Videre gir anvisningen en beskrivelse av hvordan man i detaljprosjekteringen går fra en ytelse til en konkret løsning med gitte produktspesifikasjoner. Hensikten med å prosjektere er å lage et produksjonsunderlag til de utførende som formidler hvordan utførelsen skal være.

Men å utarbeide et produksjonsunderlag er ikke det samme som å utarbeide dokumentasjon på at kravene i TEK17 er oppfylt. Produksjonsunderlaget er ofte ikke tilstrekkelig som dokumentasjon, og dokumentasjonen er ofte ikke tilstrekkelig som produksjonsunderlag. Byggetegninger og byggebeskrivelse er altså ikke tilstrekkelig som dokumentasjon.

Utførende skal dokumentere at utførelsen er gjort slik som beskrevet i produksjonsunderlaget. Anvisningen gir råd om hvordan de utførende kan dokumentere sitt arbeid i tråd med hva TEK17 krever.

Valg av produkter med de riktige produktegenskapene er også viktig for et riktig og tilfredsstillende sluttprodukt. Anvisningen beskriver hvem som skal spesifisere hvilke egenskaper som må være dokumentert, og hvem som må sjekke at dokumentasjonen finnes.

Byggforskserien 241.010 behandler søknad, ansvar og kontroll i byggesaker.