Aktuelt

Hva skjer innen skole- og helsebygg?

Illustrasjonsbilde: Getty Images

Byggfakta presenterer nå en ny, nedlastbar rapport om skole- og helsebygg. Rapporten er også denne gang basert på tall fra prosjektdatabasen Byggfakta SMART.

Et interessant trekk er at planlagte igangsettelser innen helsebygg, går kraftig ned i 2021. Faktisk ser vi en halvering, sammenlignet med aktiviteten i 2020. Antall planlagte helseprosjekter som er registrert er totalt 212. Av disse er 46 planlagt i Viken fylke og det er da også det fylke med flest prosjekter. Vestland og Oslo kommer på delt annenplass blant fylkene.

Totalt er det per i dag planlagt igangsetting av helsebygg for over 80 milliarder kroner de neste 5 årene, hvor andelen nybygg er markant størst. Igangsettingstallene er størst i 2023, men ser du på tallene som legges frem i rapporten, var 2020 klart størst. For å få en bedre oversikt over hele segmentet helsebygg anbefaler vi derfor å lese hele rapporten.

Samtidig viser tall fra databasen at planlagt igangsettelser innen skolebygg opplever en kraftig økning, både for 2021 og 2022. Antallet registrerte planlagte skoleprosjekter er totalt 860. Av disse er 218 prosjekter planlagt i Viken fylke og det er da også det fylke med flest prosjekter. Vestland kommer på en klar annenplass blant fylkene.

Igangsettingstallene for skolebygg er størst i 2022, men tallmateriale fra databasen forteller også at 2020 hadde historisk lave igangsettingstall. Også her anbefaler vi at du leser hele rapporten, for å kunne få fullgod oversikt.