Aktuelt

Hunton styrker klimafokuset

Bildet: Hunton har ansatt Vera Skjørli Hestnes som leder for kvalitet, helse, miljø og sikkerhet, og Frode Pålsrud som miljøingeniør.

Gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid skal Hunton drive sin virksomhet med et minst mulig klimafotavtrykk. Som en konsekvens av høye miljøambisjoner har Hunton styrket organisasjonen innen klima og sirkulærøkonomi.

Huntons viktigste råstoff er granflis, som er restkapp fra sagbrukene. Flisen er 100% PEFC™-sertifisert, og defibreres til trefiber som igjen blir til byggematerialer som vindtettplater, trefiberisolasjon og trinnlydplater. Råstoffet er fornybart, og både råvarer og produkter binder karbon (1).

– Både vi og kundene våre er opptatt av klima og sirkulærøkonomi. Vi har allerede lagt ned en solid innsats for å bli sertifisert som Miljøfyrtårn, og er nå i siste fase med dette arbeidet. For å ha nok ressurser til å utvikle Hunton videre har det vært helt nødvendig for oss å styrke organisasjonen, sier administrerende direktør Arne Jebsen i Hunton Fiber AS i en pressemelding.

Siden årsskiftet er to nye personer ansatt og i full gang. Vera Skjørli Hestnes er ansatt som leder for kvalitet, helse, miljø og sikkerhet, og Frode Pålsrud er ansatt i nyopprettet stilling som miljøingeniør.

Vera Skjørli Hestnes bringer inn solid kompetanse og erfaring som sivilingeniør fra NTNU Trondheim med mange års erfaring innen prosessindustri og kvalitetsarbeid fra Raufoss.

Frode Pålsrud har internasjonal master i Sustainable Manufacturing fra NTNU Gjøvik med spesialisering innen bærekraft og miljø, industri 4.0, industriell utvikling og sirkulærøkonomi. 

– Hunton er en ambisiøs og fremtidsrettet bedrift med stort fokus på miljø og klima. Det er spennende å være en del av et selskap hvor dette er så høyt oppe på agendaen, uttaler Hestnes.

(1) Veikart for treforedlingsindustrien, av Norsk Industri og Treforedlingsindustriens bransjeforening).