Aktuelt

HTB bygger nytt Porsche Center i Bergen

Bildet: HTB (Helgesen Tekniske Bygg) skal bygge nytt og miljøvennlig Porsche Center Bergen. Målet er å bygge Norges flotteste bilforretning. Ill. Pilot Arkitekter.

HTB (Helgesen Tekniske Bygg) skal bygge nytt og miljøvennlig Porsche Center Bergen. Målet er å bygge Norges flotteste bilforretning.

Salget av luksusbiler på Vestlandet har nådd nye høyder i 2020. I løpet av året passerte antall registrerte Porscher 1000 i Bergensområdet, veteranbiler inkludert.

HTB har sammen med EGD Property over en tid vurdert flere egnede lokasjoner og ulike utforminger av bygget som nå skal oppføres. Avtalen som nå er inngått er på Kokstaddalen 23 med EGD Property og Grevstad. Prosjekteringen er allerede godt i gang. Nye Porsche Center Bergen vil bestå av en hovedetasje og kjeller (under hele bygget). Totalarealet utgjør 3.710 kvm. I tillegg til en mezzanin på 594 kvm.

Det blir et miljøvennlig bygg med fjernvarmeanlegg for oppvarming. Bygget vil få et grønt tak med solceller. På deler av uteareal legges det gressarmeringsstein.

Før byggestart skal eksisterende bygg rives. Oppstart av rivearbeider blir våren 2021. Bygget ferdigstilles i løpet av Q1 2022.Kontrakten er en totalentreprise og har en totalramme på ca. 100 MNOK.

– Dette blir et kjempeflott bygg som vil tilfredsstille Porsche sine nye krav og retningslinjer. Vi har hatt et godt og tett samarbeid med kunden over flere år. Nå gleder vi oss til å ta fatt på jobben med å realisere Porsches nye prestisjebygg, sier Ronny Laastad, daglig leder i HTB, i en pressemelding.