Nyheter

Historisk utslippskutt – allerede i 2021!

En av Norges største grossister tar nå ansvar for å gjøre en forskjell for kundene og hele bygg- og anleggsbransjen. I løpet av 2023 skal Ahlsell Norge kutte tilnærmet alle klimagassutslipp knyttet til varetransport ut til kunder – og hele 70 % av utslippskuttene skjer allerede i år.

Det ambisiøse målet – og tiltakene som nå følger – er et resultat av en hel organisasjon med mennesker som brenner for bærekraft. Ahlsell Norges målsetting er å redusere klimapåvirkningen fra vår transport til kundene vesentlig, noe som er en viktig del av Ahlsell-konsernets overordnede bærekraftstrategi.

— Vi kan oppnå så store kutt allerede i 2021 ved å erstatte dagens dieselbruk med elektrisk fremdrift og fossilfritt biodrivstoff (HVO). Deretter går vi gradvis over til biogass og mer elektrisk fremdrift – slik at vi til slutt blir tilnærmet utslippsfri. Omleggingen av transportkjeden medfører en stor investering for Ahlsell, forteller Rune Flengsrud, Administrerende direktør i Ahlsell Norge. 
 

Fra bærekraft til konkurransekraft
Med den tunge satsingen på utslippskutt håper Ahlsell å senke miljøavtrykket samtidig som kundenes konkurransekraft på bærekraftkriterier øker.

— Vi ønsker at både offentlige og private aktører kan vektlegge miljø sterkere i anbud og kontrakter, siden vi nå vet at det er mulig å kreve fossilfrie leveranser til bygg og anlegg. At selskaper som Ahlsell går i front kan blant annet føre til en raskere utbygging av EL-lading og fylling av biogass for tungtransport, mer kapasitet på tog, og en enda mer aktiv miljøpolitikk innenfor transport. Da kan vi virkelig bevege oss i retning av å ha en bedre samvittighet overfor neste generasjon, sier Flengsrud. 

Slik gjennomføres det historiske utslippskuttet
Etter det første store kuttet i 2021, vil Ahlsell i løpet av 2022 redusere utslippene med ytterligere 20%. Dette gjøres ved å fase inn enda mer biogass på langtransport. Biogass betraktes som fossilfritt og lavutslipp, og vil bidra sterkt til å redusere den store kakebiten i Ahlsells utslipp – som er tungtransport. Stortinget har nylig besluttet å likestille biogass med elektrisitet i alle relevante sammenhenger, samtidig som støtten til utbygging av infrastruktur og kjøretøysubsidiering oppskaleres [1].

Om to år ser Ahlsell Norge for seg å gjøre de siste implementeringene som skal til for å kutte tilnærmet alt utslipp fra egen transportvirksomhet ut til kundene ved full overgang til biogass og elektrisitet.

Håper på positive ringvirkninger
Flengsrud håper tiltakene skaper positive ringvirkninger i hele bransjen.

— Vi håper selvsagt vår satsing fører til at andre lar seg inspirere, avslutter han.