Aktuelt

Historisk høyt nysalg av gaffeltrucker

Illustrasjonsbilde: Getty Images

Det ble et historisk høyt nysalg av gaffeltrucker i fjerde kvartal. 2020 – statistikkene for nysalg av gaffeltrucker er nå klar og fjerde kvartal endte med 1.473 solgte trucker mot 1.192 i 2019, noe som utgjør en økning på 24 prosent.

I tillegg endte året under ett på 5.032 solgte enheter mot 4.698 i 2019. For gaffeltruckleverandørene har året vært positivt, og spesielt sett i lys av den utfordrende situasjonen som har vært knyttet til Covid-19-pandemien og lav kronekurs.

– Det var noe nedgang i salg i forhold til 2019 i andre kvartal, men ellers har det vært en jevn økning, noe som har ført til at hele året har vært i vekst, akkumulert målt mot fjoråret. Når vi nå avslutter fjerde kvartal har nysalget vært historisk høyt, og endte til slutt på en vekst på 7 prosent, målt mot 2019, skriver Maskingrossisternes Forening i en pressemelding.

Etter tredje kvartal hadde underkategorien støtteben passert motvekt i antall solgte enheter, men i fjerde kvartal er dette snudd tilbake slik at motvekststrucker er den største gruppen. Totalt ble det solgt 1.565 motvektstrucker i 2020, men det er likevel en nedgang på 8 prosent, sammenlignet med 2019.

For fjerde kvartal isolert ser vi at det er en eksplosiv økning i underkategori plukk med 151 solgte enheter mot 46 i samme kvartal i 2019. Ellers ser vi at både støtteben (+23 prosent) og palle (+42 prosent) har en sterk økning, og dette kan knytes til økt lager- og logistikkvirksomhet.

Underkategoriene skyvemast (-7 prosent), svinggaffel (-17 prosent) og trekk (-71 prosent) har nedgang, i tillegg er det ikke innrapportert salg av AGV i kvartalet.

Graf salg per kvartal, siste fem år.