Aktuelt

Historisk høy etterspørsel

Illustrasjonsbilde: Getty Images

Salget av trebaserte byggevarer som konstruksjonsvirke, trelast og impregnert har økt med 3,5 % prosent i juni og juli, sammenliknet med samme periode i fjor. Det viser statistikk målt i volum fra Treindustrien.

Det innebærer at salget av trebaserte byggevarer fortsetter på det historisk høye nivået som vi hadde i 2020. Samtidig har salget økt med hele 8,8 % hittil i år sammenlignet med 2020. 

Eksporten av trelast faller med hele 12 % i juli sammenlignet med samme periode i fjor.  

– Sterk etterspørsel etter byggevarer både internasjonalt og nasjonalt påvirker også trebaserte byggevarer. Fortsatt fall i eksport skyldes at produsentene prioriterer kunder i Norge, sier administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien i en pressemelding.

– Produksjonskapasitet legger begrensinger. Det er mange investeringer på gang i treindustrien. Dette er svært viktig for å få en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel i markedet og for å sikre verdiskaping i Norge. Effekten av disse investeringene vil ta noe tid, fordi det er svært lange leveringstider fra maskinleverandører på teknologi og utstyr. Bedriftene jobber på spreng for å sikre produksjon og lager i en utfordrende tid med den unntakstilstanden som pandemien medfører, sier Finstad.