Nytt om navn

Hilde Nordskogen tilbake i Rambøll

Hilde Nordskogen leder Rambølls og Henning Larsens satsing på arkitektur, landskapsarkitektur og urbanisme. Foto: Martin Haagensen

Hilde Nordskogen er tilbake hos Rambøll og allerede i gang som leder for Rambølls og Henning Larsens satsing på arkitektur, landskapsarkitektur og urbanisme.

Etter to år som administrerende direktør for WSP Norge, er Hilde Nordskogen nå tilbake hos Rambøll, og hadde sin første dag i ny jobb 18. januar.

I desember 2019 ble det kjent at det velrenommerte arkitektfirmaet Henning Larsen blir en del av Rambøll Gruppen. Ambisjonen for enheten globalt er å bli verdensledende innen bærekraftige løsninger for arkitektur, landskapsarkitektur og urbanisme. Ut over disse fagområdene vil interiørarkitektur, lysdesign og plan også være viktige satsingsområder i Norge.

Hilde Nordskogen er, som leder for det nye markedsområdet i Rambøll Gruppen, i gang med den videre integrasjonen mellom Henning Larsen og Rambøll. 

– Det er fint å være tilbake i Rambøll igjen. Jeg kjenner medarbeiderne i Rambøll som meget kompetente og fremoverlente, og gleder meg til å bli kjent med det anerkjente selskapet Henning Larsen og de dyktige medarbeiderne der. Sammen skal vi skape en ny enhet som jobber for bærekraftig samfunnsutvikling til det beste for mennesker der de bor og oppholder seg, sier Hilde Nordskogen.    

– Jeg er utrolig glad for at kunne ønske Hilde velkommen til en ny stilling som markedsdirektør for arkitektur, landskapsarkitektur, plan og urbanisme i Norge, og ser frem til et tett samarbeid med henne. Med stor kjennskap til markedet, og hennes tidligere erfaring i Rambøll er Hilde den helt riktige til å lede vår nye markedsenhet, sier, sier Mette Kynne Frandsen, administrerende direktør i Henning Larsen.

 -Når vi i løpet av året har fullført integrasjonen mellom Rambøll og Henning Larsen vil vi, i tillegg til å styrke markedsposisjonen vi allerede har innen arkitektur, landskapsarkitektur og planområdet, også være bedre rustet for en konstruktiv dialog med kundene i de tidlige fasene av prosjektene. Spesielt med vekt på konsept- og ideutvikling. Slik kan vi bidra til at forutsetningene for bærekraftig design tas med fra begynnelsen. Sammen står vi sterkere i konkurransen om de mest spennende og krevende prosjektene, og øker internasjonaliseringen vår med et tydelig skandinavisk avtrykk, sier Hilde Nordskogen. 

Hilde Nordskogen har i tillegg til sine fem tidligere år hos Rambøll, hatt flere ledende stillinger blant annet hos Statsbygg, Oslo kommune og Statens vegvesen.