Produktnyheter

Hi-O-produkter fra ASSA ABLOY!

"Nå snakker vi!"

ASSA ABLOY lanserer stadig flere produkter med Hi-O™ – standardisert kryptert teknologi for dørmiljøer. Dagens Hi-O-familie er intelligente produkter med et språk.

Teknologien kan snakke direkte med driftsansvarlig og eller servicetekniker som har ansvar for adgangssystem og sikkerhet. ASSA Abloy er de eneste på markedet som kan tilby kryptert avlåsning på motorlåser, solenoidlåser og elektriske sluttstykker.

Hi-O i alle enheter i et dørmiljø. Det betyr enklere installasjon og feilsøking, noe som gjør at produktene i og omkring døren får et lengre liv. Ettersom produktene automatisk fungerer bedre sammen og rapporterer om eventuelle feil, kan man som kunde føle seg tryggere med Hi-O.

Alle Hi-O-enhetene i et dørmiljø har innebygd intelligens for å kunne dele kryptert informasjon med andre Hi-O-enheter. Hver enhet rapporterer sin status og sine egenskaper til de andre enhetene for at åpning av døren skal skje så smidig som mulig hver eneste gang. Hi-O-funksjon er innebygd i de fleste produktene som benyttes i ARX adgangssystem i dag, og flere produkter med Hi-O utvikles hele tiden.

Hi-O tilbyr detaljert informasjon om hver enhet for på denne måten å forenkle planlagt og målrettet vedlikehold, dersom behov for dette skulle oppstå. For eksempel kan en tekniker enkelt sette seg inn i systemets funksjon, oppdage eventuelle problemer, forberede service og til slutt bytte enheter med feil før de går helt i stykker – totalt sett resulterer alt dette i lavere kostnader og at dørmiljøet fungerer til enhver tid.

Hi-O sørger rett og slett for at komponentene tar en «helsesjekk» på seg selv før det skjer noe med dørene.

For mer informasjon om Hi-O og våre produkter med digital og kryptert kommunikasjon, se våre nettsider;
Hi-O – nå snakker vi!