Aktuelt

Helt i hundre for Statsbyggs droner

Bildet: Riksarkivet i Oslo ble inspisert med drone sommeren 2021.

Med droner kan eiendommer inspiseres tryggere, raskere og billigere. I fjor undersøkte de flyvende hjelperne 128 av Statsbyggs bygninger.

– Droner gjør at vi slipper å arbeide i høyder, og dermed unngår farlige situasjoner. Vi kan avdekke feil og avvik før de utvikler seg til alvorlige og kostbare problemer. I tillegg sparer vi samlet sett mye når vi ikke trenger leie inn stillaser, lift og sikringsmannskap, sier Statsbyggs direktør for drift og vedlikehold, Jarle Kvalvik, i en pressemelding.

Inspeksjon med droner gjør at Statsbygg sparer minst 10 millioner kroner årlig. Det seneste året har denne typen inspeksjoner i Statsbyggs regi økt kraftig. I fjor inspiserte Statsbygg 46 eiendommer med til sammen 128 bygninger med droner, fra Gulating lagmannsrett i Bergen til Folkehelseinstituttet i Oslo til Nordnorsk kunstmuseum i Tromsø.

– Dronene avdekket blant annet bygningsmessig feil, løse takstein, fuktskader, lekkasjer og dannelse av mose. Slike forhold lar seg ikke avdekke fra bakkenivå, og det ville det vært vanskelig å oppdage fra et stilas eller en lift, sier Kvalvik.

SE YOUTUBE-VIDEO

Dronene er ikke bare brukt til rutinemessige driftsoppgaver, men har også vist seg nyttige til i en rekke andre konkrete oppgaver.

– Blant annet er de brukt til planlegging av prosjekter, oppmåling av eiendom og bistand i storøvelser med nødetater, sier Kvalvik.

Mange av bygningene er også undersøkt med varmekamera. Slik er det flere steder funnet feil på solcelleanlegg og lekkasjer i isoleringen. Utbedringer av lekkasjene har gitt store energigevinster. Det er også produsert 3D-modeller av bygningene.