Nytt om navn

Heikki Eidsvoll Holmås skal lede bærekraftarbeidet i Multiconsult

Heikki Eidsvoll Holmås er ansatt som Chief Sustainable Officer (CSO) i Multiconsult. Foto: Thomas Haugersveen, Hyperredink

Multiconsult skal ta en enda sterkere og tydeligere posisjon innen bærekraft og bærekraftig samfunnsutvikling, og har ansatt Heikki Eidsvoll Holmås som Chief Sustainability Officer. Holmås vil være sentral i realiseringen av Multiconsults strategiske bærekraftambisjoner.

Som CSO skal Holmås ha det overordnede ansvaret for å lede og styre mål og oppgaver i tråd med Multiconsults bærekraftstrategi.

– Heikki har solid kompetanse og ikke minst et brennende engasjement innen klima- og miljøfeltet. Han er uten tvil rett person til å løfte bærekraftarbeidet ytterligere i Multiconsult, ved å sikre videre forretningsutvikling innen bærekraft og samtidig styrke bærekraftarbeidet og -kompetansen i organisasjonen, sier konsernsjef i Multiconsult, Grethe Bergly.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på det viktige arbeidet med å hjelpe våre kunder til å kunne være klimahelter og en del av løsningen for en best mulig fremtid. Våre råd har stor betydning for klima og bærekraft i de tusenvis av små og store prosjekter vi er inne i. Når hvert tonn teller for å stoppe de farligste klimaendringene, er det å bidra til å få på plass fremtidsløsninger i alt vi gjør, noe av det mest meningsfulle jeg kan tenke meg å jobbe med, understreker Heikki Eidsvoll Holmås.

I Multiconsult har Holmås jobbet med land- og havvind, samt virkemidler for å fremme fornybar energi og klimaløsninger, og kommer fra stillingen som leder for Seksjon Vindkraft i Oslo. Han har 16 års bakgrunn fra Storting og regjering, der han særlig har jobbet med klima- og energispørsmål. Som utviklingsminister, bidro han til etableringen av de globale bærekraftmålene. Han hadde en sentral posisjon i FNs generalsekretærs initiativ for å få energi inn som eget bærekraftmål – et arbeid som lyktes.

Holmås er ansatt som CSO for Multiconsult Norge AS, og skal koordinere bærekraftarbeidet med de øvrige datterselskapene i konsernet. Holmås tiltrer stillingen 1. april.

I tilknytning til stillingen skal det etableres et team bestående av sentrale ressurser i organisasjonen med kompetanse og erfaring innen ulike deler av bærekraftfeltet. Teamet skal blant annet støtte CSO i arbeidet med å nå Multiconsults klima- og miljømål, der ett av målene er å bli klimanøytrale senest i 2030.