Infrastruktur

Har du løsningen til kjøretøysperren Staut?

SPERRE Salting, brøyting, temperatursvingninger og vanninntrengning er blant det som skaper problemer for dagens kjøretøysperrer.

Statsbygg har nå lyst ut en konkurranse om kjøretøysperre til det nye regjeringskvartalet. Fredag 9. april inviteres interesserte leverandører til informasjonsmøte.

Rundt departementsbygningene i det nye regjeringskvartalet skal det etableres perimetersikring med et ytre og et indre perimeter. Det innebærer blant annet at gatene skal sikres med bevegelige kjøretøysperrer som regulerer trafikken inn og ut av området.

Kjøretøysperrene skal fungere godt for alle som bruker byrommene i og rundt regjeringskvartalet, inkludert varetransport, gående og syklende. Det er et uttalt mål at det nye regjeringskvartalet skal fremstå åpent og inviterende.

– Vi har kartlagt flere utfordringer knyttet til dynamiske kjøretøysperrer i nordisk klima. Nå søker vi hjelp til å finne Staut – kjøretøysperren til å stole på, sier prosjektleder Marius Botten i Statsbygg.

Inviterer til informasjonsmøte
Konkurransen om Staut ble lyst ut på Doffin rett før påske.

Fredag 9. april kl. 09:00 inviterer Statsbygg leverandører til digitalt informasjonsmøte om konkurransen. På møtet vil Statsbygg fortelle nærmere om innovasjonspartnerskapet med mål om en bedre tilpasset løsning for kjøretøyssperringer.

Her kan du melde deg på informasjonsmøtet. Påmeldingsfrist: 8. april kl. 13:00.

 

Ønsker ny løsning
Dagens dynamiske kjøretøysperrer blir eksponert for stor slitasje og har tilsvarende stort behov for service og utskifting.

– Det er slitasje i form av salting, brøyting, erosjon, temperatursvingninger, dårlig drenering og vanninntrengning. Konsekvensen av dette er et behov for service og hyppig utskifting, og det vil vi unngå siden kontinuerlig drift er høyt prioritert i kvartalet, sier Botten:

– Målet er at et nytt og tilpasset produkt eller løsning vil kunne bidra til både økt levetid og vesentlig enklere drift og vedlikehold. Derfor jakter vi innovasjonspartnere til å finne Staut. 

Byggingen av det nye Regjeringskvartalet vil strekke seg over hele 2020-tallet. Det er ønskelig at prosjektet skal være en pådriver for innovasjon og utvikling for norske leverandører. Konkurransen om Staut er støttet av Innovasjon Norge.

Tidsrammen for konkurransen

  • 09.04.2021 kl. 10.00: Informasjonsmøte om innovasjonspartnerskapet
  • 23.04.2021 kl. 13.00: Frist for å levere forespørsel om å bli kvalifisert
  • 02.08.2021 kl. 13.00: Frist for å levere tilbud