Nyheter

Halvering av konkurser

Alle bransjer opplever stor nedgang i konkurser denne måneden. Mest oppsiktsvekkende er det at de mest utsatte bransjene innen hotell, restaurant og detaljhandel har stor nedgang i januar, sett opp mot «normalmåneden» januar i fjor. Dette viser tall fra Bisnode.

I den første måneden av det nye året har antallet konkurser gått ned med hele 49,2 prosent sammenlignet med januar i fjor.

Antallet bedrifter som er tvangsavviklet av myndighetene har gått ned med 36,2 prosent i samme periode. Dette viser konkursstatistikken til data- og analyseselskapet Bisnode. I alt 490 bedrifter gikk konkurs eller ble tvangsavviklet i januar. Det er nesten halvparten så mange som i januar i fjor, hvor næringslivet ennå ikke hadde fått merke restriksjoner som følge av korona-pandemien. Sverige har en nedgang på 11 prosent.

Danmark hadde svært lave konkurstall gjennom 2020 med en samlet nedgang på 33 prosent. Men nå har det eksplodert med en oppgang i konkurser på hele 114 prosent!

Frykter danske tilstander

– Det er selvsagt gledelig at konkurstallene går så mye ned i Norge, men den voldsomme økningen i Danmark kan gi en indikasjon på at noe tilsvarende kan skje i Norge etter hvert, sier kredittøkonom Per Einar Ruud i Bisnode, som forklarer:

– Både Norge og Danmark har hatt gode støtteordninger til bedriftene som har gitt lave konkurstall gjennom krisen. Begge land har også stengt ned mye den siste tiden. Men Danmark var litt før ute med nedstenging enn Norge, så det er en del likhetstrekk. Vi får håpe vi unngår en slik konkurseksplosjon som i Danmark. Ruud mener at konkurstallene uansett vil øke utover våren. – Mange bedrifter har tatt i mot tilbudet fra myndighetene om å vente med innbetaling av skatter og avgifter, det kommer da etter hvert til et tidspunkt hvor alt skal betales fra en tom kasse, sier han.

Lave konkurstall i alle bransjer

Alle bransjer opplever stor nedgang i konkurser denne måneden. Mest oppsiktsvekkende er det at de mest utsatte bransjene innen hotell, restaurant og detaljhandel har stor nedgang i januar, sett opp mot «normalmåneden» januar i fjor. Hotell- og restaurantbransjen har en nedgang i konkurser og tvangsavviklinger på hele 65 prosent. Detaljhandel, som også opplever nedstengninger i visse områder, har en nedgang i samme periode på 59 prosent.

Det er stor nedgang i konkursene over hele landet. Der det noteres minst nedgang er i Trøndelag med 11 prosent og Rogaland med 24 prosent. I Nordland var det kun én konkurs i hele januar, og Møre og Romsdal hadde også stor nedgang på 68 prosent.