Nyheter

Hadeland Elektro AS blir en del av ELOP gruppen

Øivind Horpestad, konsernsjef i Elop

Elop AS (Elop) har inngått en avtale med intensjon om at Elop kjøper 65 prosent av den raskt voksende elektroentreprenøren Hadeland Elektro AS for et samlet vederlag på 24,7 millioner kroner, hvorav 60 prosent vil bli gjort opp i Elop-aksjer.

Elop var opprinnelig et rent teknologiselskap som utviklet hardware og software til inspeksjon og overvåkning av infrastruktur. I juni i år annonserte selskapet at de nå vil ta et steg opp i verdikjeden og være en aktør som både inspiserer, bygger og vedlikeholder infrastruktur.

– En investering i Hadeland Elektro vil ytterligere styrke tilbudet vårt innen bygg og anlegg, vedlikeholds- og inspeksjonstjenester i det nordiske infrastrukturmarkedet, herunder i energisektoren, vei- og baneinfrastruktur, samt inspeksjonstjenester for disse og andre segmenter. Det er et veldrevet og lønnsomt selskap som passer perfekt til Elops strategi, sier Øivind Horpestad, konsernsjef i Elop.

TREDELT TILBUD
I juni kunngjorde Elop en revidert konsernstrategi og delte en ambisjon om å ekspandere selskapets verdiskaping fra å være en rendyrket teknologileverandør til å aktivt bruke oppkjøp og fusjoner for å bevege seg inn i tilstøtende bransjesegmenter i infrastrukturverdikjeden.

Det første grepet under denne nye strategien ble avslørt 5. juli 2022, da Elop offentliggjorde det planlagte oppkjøpet av 100 prosent av aksjene i Nordic Infrastructure Group AS. Avtalen verdsatte Elop til 2,80 kroner per aksje. Dette oppkjøpet vil flytte Elop høyere opp i verdikjeden for vedlikehold, konstruksjon og testing, inspeksjon og sertifisering av infrastruktur.

Elop vil bestå av tre forretningsområder: 

  1. Elop Technology: Produkter og programvare for inspeksjon av infrastruktur, inkludert Elop Insight, Elop Insight Crawler, og andre ultralydbaserte skannerløsninger fra Elop.
  2. Bygg og anlegg, vedlikehold og spesialisttjenester: I Norge, Sverige og Finland gjennom Nordic Infrastructure Group AS og Hadeland Elektro AS.
  3. Inspeksjonstjenester: Gjennom et nyopprettet selskap som vil anvende kundebasen til Nordic Infrastructure Group og Hadeland Elektro for å bygge opp et felles inspeksjonstilbud til infrastruktureiere, og drive anvendelsen av Elop Technologys inspeksjonsprodukter og -programvare.

– Hadeland Elektro og Nordic Infrastructure Group utfyller hverandre godt fra både et disiplin- og kundebaseperspektiv. Vi ser frem til at de blir de første byggeklossene i vår lønnsomhetsfokuserte vekststrategi, sier Øivind Horpestad.

OM HADELAND ELEKTRO
Hadeland Elektro er en elektroentreprenør som leverer komplette elektrotekniske løsninger for bygg og anlegg og infrastrukturprosjekter innen energi-, vei- og banesektorene. Selskapet har alle nødvendige godkjenninger for høy- og lavspentarbeid innen banesektoren, og utfører også inspeksjonsarbeid på høyspentnett.

Hadeland Elektros kunder er primært private anleggsentreprenører og eiere og operatører av offentlig infrastruktur. Selskapet har de seneste årene bygd opp en portefølje av rammeavtaler og kontrakter. Per 30. juni 2022 hadde selskapet en ordrereserve på 40 millioner kroner.

Selskapet er i sterk vekst og hadde driftsinntekter i 2021 på 43,6 millioner med et resultat før skatt på 6,2 millioner kroner. I 2022 forventer Hadeland Elektro driftsinntekter på rundt 50 millioner kroner. Selskapet har ingen rentebærende gjeld.

Selskapet sysselsetter 17 personer og har hovedkontoret sitt på Gran på Hadeland. Det betjener kunder over hele Norge.

– Vi har de siste årene mottatt en rekke tilbud om å selge selskapet. Når vi startet diskusjonene med Elop og forsto hvordan de ønsket å bygge et spesialistkonsern innen infrastruktur som gjør oss i stand til å bli aksjonærer i Elop og samtidig forbli aksjonærer i Hadeland Elektro, da ble vi svært interesserte. Vi har sterk tro på Elops strategi om å bygge opp et konsern som består av unik teknologi, inspeksjonstjenester og utførende tjenester, med samarbeidsmuligheter på tvers av konsernet. Vi ser store synergi- og vekstmuligheter, som kombinert med fortsatt meget høy etterspørsel etter tjenestene våre lover godt for fremtiden, sier John Haugsbakken, administrerende direktør og styreleder i Hadeland Elektro.

TRANSAKSJONEN
Elop og Hadeland Elektro har blitt enige om hovedvilkårene i en avtale hvor Elop kjøper 65 prosent av aksjene i Hadeland Elektro. Kjøpesummen for aksjene i Hadeland Elektro tar utgangspunkt i en selskapsverdi på 38 millioner kroner. Aksjekjøpet vil gjøres opp i 14,05 millioner kroner i Elop-aksjer verdsatt til 2,80 kroner per aksje og 10,64 millioner i kontanter.

Alle aksjonærer i Hadeland Elektro har blitt enige om en 12-36 måneders «lock-up»-periode for aksjene deres i Elop. Videre har Elop en opsjon om å kjøpe gjenstående 35 prosent av Hadeland Elektro innen fem år etter at den opprinnelige transaksjonen er gjennomført.

Transaksjonen er underlagt vanlige gjennomføringsbetingelser, selskapsgjennomgang og endelig transaksjonsdokumentasjon. Signering av aksjekjøpsavtale forventes å skje på eller rundt 31. august 2022, med forventet gjennomføring medio september 2022.

OPPKJØPSSTRATEGI
Elop vil fortsatt se etter oppkjøpsmuligheter som passer godt inn i konsernets strategi og som kan styrke spesialisttilbudet innen bygg og anlegg, vedlikehold og inspeksjonstjenester i Norge, Sverige og Finland.

– Elop har en sterk balanse med ingen gjeld, 130 millioner i kontanter per 31. juli, og en fordring på 50 millioner kroner som skal gjøres opp i løpet av de neste 30 månedene. Vi er godt rustet til å finansiere organisk vekst og utnytte ytterligere oppkjøpsmuligheter, sier Øivind Horpestad.