Nyheter

Gode salgstall fra boligprodusentene

Illustrasjonsbilde: Getty Images

– Nyboligsalget og igangsettingen i april var vesentlig høyere enn det svært lave nivået vi hadde i fjor, sier adm. direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening.

Boligsalget våren 2020 var preget av stor usikkerhet pga. koronaen. Salget og igangsettingen i april 2021 er på et greit nivå sammenlignet med tidligere år før 2020.

Salg nye boliger

• Salget av nye boliger i april 2021 var 111 prosent over april 2020.

• Salget hittil i år er 53 prosent over salget i samme periode i 2020. Salget av leiligheter, småhus og eneboliger er henholdsvis 43 prosent, 77 prosent og 55 prosent over samme periode i fjor.

• På tolvmånedersbasis er salget 20 prosent over forrige tolvmånedersperiode. Eneboliger er 30 prosent over, småhus 19 prosent over og leiligheter 16 prosent over forrige tolvmånedersperiode.

• Når vi ser på boligstatistikken fra tidligere år, så er salget av nye boliger for april og hittil i år litt over det jevne. Boligsalget i april i år var 16 prosent over salget i april i 2019, og hittil i år er salget 8 prosent over tilsvarende periode i 2019.

Igangsetting nye boliger

• Igangsettingen av nye boliger i april 2021 var 82 prosent over april 2020.

• Igangsettingen hittil i år er 31 prosent over igangsettingen i samme periode i 2020. Leiligheter er 22 prosent over, småhus 46 prosent over og eneboliger 35 prosent over samme periode i 2020.

• På tolvmånedersbasis er den totale igangsettingen 3 prosent over forrige tolvmånedersperiode. Igangsetting av leiligheter er 2 prosent lavere, mens igangsettingen for småhus og enebolig er henholdsvis 10 prosent og 8 prosent over forrige tolvmånedersperiode.

• Sammenlignet med 2019 var igangsettingen i april 24 prosent over april 2019, og hittil i år er igangsettingen 18 prosent over tilsvarende periode i 2019.

Fritidsboliger

• Salget av nye fritidsboliger hittil i år er svært godt og 185 prosent over samme periode i fjor.

• Igangsetting av nye fritidsboliger hittil i år er 37 prosent over samme periode i 2020.
• På tolvmånedersbasis er salget av nye fritidsboliger 90 prosent høyere enn forrige tolvmånedersperiode, mens igangsettingen er 8 prosent over forrige tolvmånedersperiode.

Den manglende arbeidskraften vi nå ser i boligbransjen pga. innreiseforbud for utenlandske arbeidere, som ikke er bosatt i Norge, bekymrer Jæger.

– Dette bremser byggingen av nye boliger og fritidsboliger, fører til forsinket igangsetting av enkelte prosjekter og til dyrere arbeidskraft, sier Jæger.
Jæger er også urolig for hvilke konsekvenser den sterke prisstigningen på trelast og den økende usikkerheten i det internasjonale byggevaremarkedet vil ha for norsk boligbygging.