Aktuelt

Gjør OBOS-leiligheter på Fornebu smarte

Bildet: Her er noen av fagarbeiderne i Sæther Elektriske arbeider med de elektrotekniske arbeidene i tre kvartaler i Storøykilen på Fornebu. Fra venstre lærling KV1 Kevin Nguyen Phung, basmontør KV2 Vlav Tudor, installatør og prosjektleder i KV1, 2 og 3 Jan Erik Thoresen, basmontør KV1 Georg Olav Arnfinsen, lærling KV1 Gjermund Bekkelund Finstad og lærling KV1 og 2 Oliver Thomsen Gherken.

OBOS bygger miljøvennlige leiligheter med smarthussystemer i seks kvartaler i Storøykilen på Fornebu. Sæther Elektriske på Skedsmokorset har ansvaret for de elektrotekniske arbeidene i tre av dem.

– I løpet av mars neste år skal vi etter planen ferdigstille kvartal 1 med lys- og varmestyring. De kan styres fra en app i mobiltelefon, nettbrett eller via trådløse brytere, sier installatør og prosjektleder Jan-Erik Thoresen. 

I Storøykilen er OBOS byggherre mens AF er hovedentreprenør. Arbeidene i kvartal 2 og 3 skjer samtidig med arbeidene i kvartal 1. Til sammen 7 montører og læregutter fra Sæther Elektriske, i tillegg til innleide montører, jobber for fullt med installasjonsarbeidene. 
– Det er en engasjert stå-på-gjeng som nå gjør leilighetene smarte, sier Thoresen. 

Korte leveringsfrister

Prosjektering av elektroarbeidene i Storøykilen kvartal 1 startet i 2021 med jording av bunnelementer og legging av bokser og rør i støp. Kvartal 1 består av 103 leiligheter og kvartal to 64 leiligheter. Kvartal 3, har 24 leiligheter over to etasjer. 
– Byggherres ønske var at alle leilighetene skal ha smarthusinstallasjoner.  I løpet av mars 2023 skal alle innvendige elektroarbeider i kvartal 1 være ferdig. Kvartal 2 er i råbyggfasen med dekke, jording, rørlegging og bokser i støp. Kvartal 3 har så vidt startet med graving av tomteareal mens jordingsarbeidene starter i løpet av vinteren neste år, sier Thoresen. 
Han kan fortelle at fremdriftsplanen i prosjektet har vært kort og tøff. 
– Her har samarbeidet med alle tekniske underentreprenører både under og etter pandemien, bidratt til at vi så langt har klart å overholde tidsplanen.

Appstyring på alle smarthusfunksjoner

I tillegg til tradisjonelle installasjoner er standarden i leilighetene hevet med ELKO Plus, Flos belysning og trådløs xComfort til styring av lys, varme og solskjerming.
– Har du lastet ned en app på mobiltelefon eller nettbrett, kan du betjene funksjonene fra hvor som helst, sier Thoresen.
Sæther Elektriske har tilegnet seg god kunnskap om smarthusinstallasjoner fra andre boligprosjekter. 
– Det er første gang vi utfører et oppdrag med smarthus i så stor skala som i Storøykilen. Så langt har vi fått god hjelp fra Eaton med deres smarthussystem xComfort, sier Thoresen.  

Ukentlige møter

Georg Olav Arnfinsen, som er bas i kvartal 1, forteller at arbeidene startet sommeren 2021 og skal etter planen overleveres i mars 2023. 
– Vi er i sluttfasen med ferdigstilling av alt elektroteknisk utstyr fra montering av stikkontakter, lysbrytere og sikringsskap før leilighetene er overleveringsklare. Vi har ukentlige møter med alle tekniske fag der vi løser faglige utfordringer og klarer å overholde fremdriftsplanen, sier Arnfinsen. 
Bas Vlav Tudor er leder for elektroarbeidene i kvartal 2. Arbeidene startet i mai 2022, som har de samme tekniske løsningene som kvartal 1. 
– Alt legges i et skjult anlegg og dette arbeidet skal være ferdig innen mai neste år. Alle arbeidene er så langt utført i henhold til gjeldene krav og standarder i NEK400 i Storøykilen. Oppstår det uforutsette problemer griper vi fatt i dem med en gang, sier Tudor.

Bildet: Basmontør Vlav Tudor monterer et LED-armatur

Stortrives som lærling

Oliver Thomsen Gherken begynte som lærling i juni 2022 etter at han ferdig med VK1 og VK2.  
– Den tiden jeg har vært hos Sæther Elektriske har jeg lært mye om smarthusinstallasjoner. Når læreperioden er over i 2026 er planen å ta fagbrevet. Elektrofagutdanningen er fremtidsrettet med mange spennende systemer a sette seg inn i. Jeg har alltid vært opptatt av datakommunikasjon, smarttelefoner, nettbrett og apper og jeg håper å dra nytte av dette når jeg tar fagbrevet, sier Gherken.
– På Storøykilen har vi mange lærlinger og montører i 20-års alderen som gjør en glimrende jobb, sier Thoresen. Selv ble han kastet ut i faget som 18-åring og gikk i gradene frem til han og broderen Terje tok over Sæther Elektriske i 1992, som ble etablert i 1975. Det har vært lange og tøffe dager, men faget har alltid fenget meg. Vi er bevist på å rekruttere yngre mennesker som kan bli selskapets fremtid, sier Thoresen til slutt.  

Bildet: Lærling Oliver Thomsen Gherken jobber med å ordne K-rør til bruk i takinstallasjonen