Produktnyheter

Garda Sikring lanserer et grønnere alternativ

ECOpanel er første produkt i serien av mer miljøvennlig sikring

Garda Sikring ønsker å gjøre en forskjell der vi kan bidra mest. Med et årlig salg på nærmere 200 km med byggegjerder inkl. tilhørende plastfot, gir dette stort potensiale for tiltak som skaper miljøgevinst. Vi har derfor i samarbeid med nøkkel-leverandører utarbeidet et mer miljøvennlig konsept for flyttbar sikring. Løsningen inkluderer i dag ECOpanel byggegjerde og plastfot med grønne markeringer.

ECOpanelet inngår i vår satsning for en mer bærekraftig utvikling, og sammen med partnere er det inngått et forpliktende og unikt samarbeid i alle ledd fra produksjon, transport, distribusjon til gjenvinning. Blant annet skal frakt fra fabrikk i England til Norge foregå med 100% plassutnyttelse og på en slik måte at CO2 besparelsen er på minimum 30% sammenlignet med tradisjonelle metoder. For plastføttene er det etablert en panteordning som sikrer riktig gjenvinning. I tillegg vil produktkvaliteten gi lengre levetid og man unngår et bruk-og-kast produkt. 

«Vi har over en periode jobbet for å bidra til det grønne skiftet der det gir mest effekt, og jeg er glad for at vi nå har fått på plass et forpliktende samarbeid med våre viktigste partnere i dette konseptet. Disse er produsent ZND i England, transport- og logistikkselskapet DSV og KMT Gjenvinning. Dette er bare starten, og vi vil framover jobbe videre både med hva vi kan gjøre internt samt være en pådriver mot våre leverandører til å ta grønne valg,» sier Frode Rastad, Daglig leder i Garda Anleggsikring. Alle partnere bidrar for bærekraftig løsning, og samlet sett blir dette et dokumentert miljøvennlig alternativ som sikrer et grønnere sikringsvalg for våre kunder. 

«Vi i DSV Road har et betydelig fokus på å optimalisere våre transportløsninger – også med et klart mål om å minimalisere miljøbelastningene. Som et av verdens største transport- og logistikkselskap, tar vi vår del av ansvaret for å flytte transportsektoren mot en mer bærekraftig fremtid. Vi har dermed veldig sammenfallende interesser med Garda og er glade og stolte for vårt samarbeid», sier Rune Berg Stiansen, Administrerende Direktør i DSV Road AS. 

Fra ung til etablert med ny profil
I løpet av de 9 årene vi har vært i markedet, har Garda Anleggsikring vært gjennom en kontinuerlig utvikling, og tilbyr ett av Garda Sikring konsernets fire produktområder. En naturlig prosess gjennom bl.a. etableringen av Garda Sikkerhetssenter har gjort at vi nå har tatt et steg nærmere vårt morselskap og endret vår logo og profil. Vi er fortsatt Garda Anleggsikring, men har gått fra ung aktør til etablert markedsleder av flyttbar sikring med fokus på miljø og bærekraft. Framover vil du se oss i litt andre farger, men våre ansatte, service og produktbredde er den samme og under stadig utvikling. Med en sterkere profil rundt vårt konsern Garda Sikring vil vi søke sterkere synergier for å hjelpe kunder med et bredt nasjonalt tilbud som markedsleder for områdesikkerhet i Norge. 

Konkrete miljøtiltak med ECOpanel
Produksjon
– ZND. Produsent av ECOpanel i England. Kortreist materiell. Kompakt og energieffektiv produksjon av nett og stolper i fabrikk. Ingen ekstern sveis/galvanisering. 24t full produksjon uten stopp for omstilling av produksjon. Miljøvennlig produksjonsutstyr. Fot av 100% resirkulert plast. ECOpanel er forsterket type med bl.a. ekstra stag og klatresikkert nett for økt levetid.

Frakt – DSV. Inngående frakt fra England med bruk av tog/båt som gir minimum 30% lavere CO2 forbruk frem til Anleggsikrings lager på Gjelleråsen. Forsøker i størst mulig grad å bruke direkte levering til byggeplass. Ved utgående frakt fra lager er det fokus på partnere med fraktmåte som gir lavt CO2 forbruk.

Pant/gjenvinning – KMT Gjenvinning. For ECOpanel lanseres panteordning av føttene med grønne markeringer. Dette sikrer at alle returnerte føtter til returpunkt blir gjenvunnet på en korrekt måte via KMT. Riktig retur gir utbetaling av pant. 

Garda Anleggsikring opprop for bærekraft – signerer grønnvaskingsplakat og innfører forpliktende interne miljøretningslinjer. 

Mer informasjon: ecopanel.no

Garda Sikring AS
Garda Anleggsikring er en del av Garda Sikring AS, og er gruppens spesialist på mobile sikringssystemer til bygge- og anleggsplass. Konsernet Garda Sikring er Norges ledende aktør innen vei-, anlegg- og områdesikring. Vi tilbyr porter, bommer, pullerter og gjerder i tillegg til montasje, service og beredskap. Garda leverer store og små prosjekter for private og profesjonelle kunder over hele Norge og er ledende innenfor sikring av industrianlegg, bygg- og anlegg, forsvarsanlegg, flyplasser, havner, idrettsanlegg, barnehager og private eiendommer. Vi er i tillegg Norges største produsent av flettverk til gjerder. www.anleggsikring.no / www.gardasikring.no

For mer informasjon, kontakt:

Frode Rastad | Daglig leder | Garda Anleggsikring AS                                                        

Telefon: 91 00 90 18 | E-post: [email protected] |www.anleggsikring.no