Aktuelt

Første bygg med toppnivå i BREEAM-NOR på Vestlandet

Finansparken har oppnådd Outstanding-nivå i BREEAM-NOR. Illustrasjon: Helen & Hard.

Finansparken i Stavanger er miljøsertifisert på det høyeste nivået i BREEAM-NOR.

– Vi gratulerer SpareBank 1 SR-Bank med å brøyte vei. Finansparken er nå del av toppsjiktet av banebrytende prosjekter, som oppfyller de høyeste krav, sier daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Th. Bramslev.

Bare fire andre prosjekter i Norge er så langt ferdigssertifisert på dette nivået – Fornebu senter, Nye Horten videregående skole, Powerhouse Brattørkaia og Powerhouse Kjørbo. Finansparken er altså først bygg ut på Vestlandet med Outstanding-sertifikat.

– Vi er veldig stolte over å ha oppnådd Outstanding for Finansparken i Bjergsted og håper samtidig at flest mulig vil søke å oppnå samme nivå for deres nybygg, sier prosjektansvarlig Else Marie Jonsson.

Energieffektivt trebygg
Noen av de viktigste bærekraftsvalgene i kontorbygget er:

  • valg av tre i bærende konstruksjoner og synlige «pustende» flater som gir en hydroskopisk dimensjon til ventilasjonen
  • valg av kuldemedie i kombinasjon med energibrønner og bruk av overskuddsvarme fra datahallen
  • hybrid ventilasjonsløsning med by-pass av varmeveksler om sommeren som drar avtrekket ut over atriumstaket og senker kjølebehovet

Fra 7. etasje. Foto: Jan Inge Haga

Hevet ambisjonene underveis
Jonsson forteller at de først litt ut i byggeprosjektet bestemte seg for å gå for Outstanding, etter først å ha prosjektert for Excellent.

– Det kom som et resultat av økt fokus på bærekraft og at vi så viktigheten av at SpareBank 1 SR-Bank gikk foran med gode fremtidsrettede valg også når det gjelder eget hovedkontor. Vi satte derfor av ressurser for å se på muligheten til å heve ambisjonene, sier hun.

Med de valgene som allerede var tatt om teknisk anlegg og energiforbruk, så de at det var fullt ut oppnåelig å heve ambisjonen.

Jonsson roser entreprenør og rådgiver for innsatsen.

– For å nå et slikt mål trenger vi både miljøbevisste entreprenører og dyktige rådgivere i tillegg til en byggherre og oppdragsgiver med klare mål om å bygge bærekraftig for fremtiden.