Nyheter

Først i Norge med balkonglån over 55 år

Som eneste borettslag i Norge har Stjernebo i Kristiansand fått låneavtale på rehabilitering som strekker seg over 55 år.

Bak finansieringen står Nordea. Balkongentreprenøren, med administrerende direktør Runar Soltveit i spissen, har vært arkitekten bak finansieringen.

Lettere å rehabilitere
– Rehabilitering har et tidsperspektiv på inntil 60 år mens tradisjonell finansiering har hatt en løpetid på rundt 30 år. Det er flere banker som nå vurderer å følge Nordeas eksempel, sier Soltveit. Stjernebo i Kristiansand skal rehabilitere for i overkant av 25 millioner kroner.

Balkongentreprenøren er spesialisert på rehabilitering av borettslag og Soltveit påpeker at borettslag er sikrere enn banken.

Sikrere enn banken
– Norske borettslag drives ansvarlig. Dette er en erfaring som strekker seg tilbake til krigens dager, sier Soltveit.
Styreleder Stine Høiby i Stjernebo borettslag er helt klar på at løpetiden var helt avgjørende for at det nå settes i gang rehabilitering av høyblokken på ti etasjer. Styremedlem Torleiv Rysstad ser ikke bare på rehabiliteringen som “forskjønnende”, men som et nødvendig tiltak for å hindre vindinntregning i leilighetene.

– Med kortere nedbetalingstid måtte vi hevet husleien. Det slipper vi gjennom denne finansieringen. På generalforsamlingen var det full oppslutning om denne løsningen, og nå ønsker vi bare å komme i gang med rehabiliteringen som også innebærer nye, innglassete balkonger, sier styreleder Høiby.

Større valgfrihet
Runar Soltveit er ikke overrasket over at Nordea tilbyr 55 års nedbetaling. Han er mest overrasket over at verken han eller andre aktører i bransjen ikke lanserte ideen til bankene for lenge siden.

– Det er nettopp i skjæringspunktet nedbetalingstid av lån og levetid på rehabilitering som har manglet samsvar. Den nye nedbetalingen gir borettslagene større valgfrihet, og det vil være enklere å få generalforsamlingen til å godkjenne helt nødvendig rehabilitering, sier Soltveit. Han poengterer at den lange nedbetalingstiden bidrar til at borettslag likevel kan nøye seg med en liten husleieøkning om lånet skal betales ned raskere.

Kraftig verdiøkning
Erfaringene de siste ti årene viser at borettslag som rehabiliterer oppnår enorm verdiøkning på leilighetene i løpet av en femårsperiode.

– Det er mange eksempler hvor prisøkningen kommer allerede idet rehabilitering er vedtatt av generalforsamlingen. Potensielle boligkjøpere er opptatt av kvalitet i borettslaget, både når det gjelder det tekniske og det estetiske, sier Soltveit.