El

– Forsikringsselskapene bruker ofte pensjonerte politiembedsmenn som ikke har teknisk kompetanse om brannårsak

– Forsikringsselskapene bruker ofte pensjonerte politi embedsmenn som ikke har teknisk kompetanse om brannårsak, spesielt på elektroområdet til å avhøre huseier. Det er svært uheldig, mener brannetterforsker Jon Henrik Leere i selskapet Brannetterforskning AS.

Av Trond Schieldrop

For Arne Eriksen og Simon Wara har det vært et helvete på jord å bli mistenkt for å ha tent på sine hus. Når brannetterforsker Jon Henrik Leere i selskapet Brannetterforskning AS ble involvert i sakene for et halvt år siden, oppdaget han mangelfull etterforskning i å avdekke brannårsak.

Hans opplysninger gjorde at forsikringsselskapet til Eriksen inngikk forlik, mens rettsprosessen til Wara ennå ikke er avklart.

– ikke rettsstaten Norge verdig

Leere er oppgitt på vegne av sine kunder på måten politi og forsikringsselskaper behandler dem.

– Forsikringsselskapene gjør ingen ting. De bruker ofte pensjonerte politi embedsmenn som ikke har teknisk kompetanse om brannårsak, spesielt på elektroområdet til å avhøre huseier. Disse lever dessverre godt av å mistenkeliggjøre boligeiere med sine konsulentfirmaer. Vi ser i sak etter sak at de har ikke gjort noe som helst for å finne brannårsak. Som utgangspunkt vil de at boligeierne «røper seg» på faktafeil basert på spørsmålsstillinger (avhør) som kan være vanskelig å forstå. Dessverre føyer dette seg inn i rekken av et titalls andre saker selskapet mitt har vært og er involvert i på landsbasis. Mistenkeliggjøring på dette nivåer, dvs tilnærmet alle som rammes av brann, er ikke rettsstaten Norge verdig, mener Leere.

– umenneskelig og fornedrende

Saken til Eriksen tok så lang tid å etablere etter at et ryddefirma hadde «ryddet» tomta med gravemaskin. Resultatet var at forsikringsselskapets etterforsker ikke fant noe på den plassen Eriksen trodde det var plassert. Fortsatt lå det tonnevis med brannrester urørt i branntomta, uten at det ble gjort forsøk på finne noe der.

Det ble det heller ikke for Simon Wara da huset hans brant ned 16. april 2020. Han ble kjørt i arresten, gjennomgikk tøffe avhør før han ble sluppet fri etter 24 timer.
– Det var umenneskelig og fornedrende å bli buret inn og mistenkt som brannstifter. Personlig er dette noe av det jævligste jeg har opplevd i mitt liv. Etter en periode ble saken henlagt av politiet som kun utførte en taktisk og ikke en teknisk etterforskning. Det ble ikke igangsatt noen som helst teknisk etterforskning, dette til tross for at boligen min ble bygd opp igjen etter at forrige bolig på tomta brant ned. Her var det helt forskjellige eiere, i tillegg til at minst fire andre boliger i nærområdet også brant ned, sier Wara til Byggfakta.

Oppe til rettslig behandling

Saken er nå oppe til rettslig behandling og er ennå ikke avgjort. Brannetterforsker Jon Henrik Leere kom inni saken i fjor høst og hans etterforskningskritt har betydd mye for å finne brannårsak.
– Min advokat har også vært til stor hjelp i den pågående rettssaken, sier Wara. Hans traumatiske opplevelser og mistenkeliggjøring har gjort han venneløs og enkelte familiebånd er kuttet.
– Jeg har ingen fast bostedsadresse men får bo på sofaen hos et nært familiemedlem, som gir meg sin fulle støtte. Livet mitt er et helvete og jeg befinner meg i et vakuum både fysisk og psykisk, sier Wara.
Leere kan fortelle at hans tekniske undersøkelser og analyser viste unormale strømoverganger på inntakskabler til sikringsskap.
– I tillegg var det smeltespor i strømboksen som høyst sannsynlig utløste brannen.

Mange likhetstrekk

Brannen til Arne Eriksen på Risberget i Innlandet i 2018 har mange likhetstrekk med den rettslige prosessen Wara nå gjennomgår. Leeres etterforskning viste at brannen oppsto i sikringsskapet der kobberledningen var helt nedbrent.
La oss ta et tilbakeblikk på brannen til Eriksen. Året er 2018. Eriksen bor i Sverige med sin daværende samboer, men drar hjem til Risberget i Innlandet for å gjøre huset vinterklart. Han skrur på strømmen til et minimumsnivå slik at vannet ikke fryser før han reiser tilbake til Sverige.
Tre dager senere den 20. oktober tikker det inn en melding på telefonen hans.
– Her står det står at strømabonnementet mitt er oppsagt, forteller Eriksen. – Jeg ringer strømselskapet for å høre hva som har skjedd og får høre at huset har brent ned til grunnen. Jeg drar tilbake til Risberget, og blir møtt av et forferdelig syn. Kun grunnmuren, en stor askehaug og restene av en husvegg sto igjen.

Bildet: Her ligger sikringsskapet i branntomta fire år etter brannen. Ingen har tidligere åpnet og sett på det i løpet av de fire årene Eriksen ble nektet forsikringserstatning og politiet henla saken uten nærmere undersøkelser. Foto: Privat
Gjennombrudd

Ikke bare var huset nedbrent men også personlige eiendeler hadde gått opp i røyk. Ganske raskt ble han mistenkt av politiet for å ha påtent sin egen bolig. Mistanken kom etter at forsikringsselskapet varslet politiet om det de mente var motstridende forklaringer fra Eriksen.
– Gjennombruddet kom i i fjor vår da brannetterforsker Jon Henrik Leere ble koblet inn i saken. Han gjorde nødvendige etterforskningsmessige skritt som viste at brannen oppsto i sikringsskapet. Det medførte at forsikringsselskapet inngikk et forlik med Eriksen. Ingen av partene ønsker å si hva det innebærer.
– Jeg er glad for at det endelig kom en avklaring. Å bli anklaget for å ha tent på egen bolig har skapt store psykiske utfordringer som jeg ikke unner min verste fiende. Den største belastningen var at jeg ikke hadde noe sted å bo i over fire år. De første tre årene bodde jeg i min egen stasjonsvogn på branntomten. Bilen måtte til slutt vrakes. Da fikk jeg låne en gammel campingvogn og nå en Moelven brakke, sier Eriksen, som har fremtidsplanene klare. – Jeg kommer til å reise tilbake til Orkdal.

– Det nytter å kjempe

Jon Henrik Leere mener brannetterforskning må basere seg på fakta og ikke på feilaktig informasjon.
– Uhildede personell/selskaper må trekkes tidlig inn i slike etterforskninger. Eltakstmenn, som er utdannet ved Elektroskolen AS, har avdekket store mangler i brannetterforskningen utført av politiet og DLE-personell på landsbasis. Vi mener det er svært uheldig at netteier benytter egne medarbeidere til å etterforske egne nett.

– Når det er sagt, vil vi gratulere Eriksen for å ha blitt frikjent for alle straffbare forhold i forbindelse med brannen på Risberget. Det nytter å kjempe for rettferdighet. Jeg ønsker å rose forsikringsselskapet for å ha brukt andre krefter enn de som først var inne i saken, slik at man så på saken med nye øyne. Det ble en helt annen ryddighet i avslutningsprosessen med nye bevis i saken slik at resultatet ble et positivt forlik mellom partene. De «nye bevisene» har vært i saken hele tiden men ingen brydde seg med å undersøke dem, noe som holdt på å bli katastrofalt for boligeier, sier han til slutt.