Aktuelt

Flomsikringen i Brandbu tar form

Bildet: Arbeidet foregår svært tett innpå boliger og infrastruktur. Foto: Laila P. Høivik/NVE

I flomsikringen i Brandbu, et av de mest omfattende sikringsprosjekter som NVE jobber med, begynner man nå å se «begynnelsen på slutten».

– Flomsikring av Brandbu sentrum et av de største og mest komplekse prosjektene NVE har vært involvert i. Jobben gjøres midt i et sentrum, få meter fra boliger, butikker og veier. Noen steder er det bare centimeter som skiller grave- og byggearbeidene fra elva Vigga, sier prosjektleder i NVE, Tore Leirvik, i en pressemelding.

Samtidig som elveleiet «bygges om» skal viktige funksjoner som adkomst til skoler, barnehager og butikker, strøm, nett, drikkevann og avløp ivaretas.

 

3d-modell av tiltak rundt Orhagabrua. Modell: Simon Sørli/NVE

Lite fall ga mye oversvømmelse

– Hovedutfordringen her var at elveleiet gjennom sentrum var utformet litt som et basseng, grunn og flat med lite helning. Dette gjorde at det skulle lite til før vannet stuvet seg opp i flomperioder, oversvømte veien og fylte kjellere. Heldigvis er det godt med fall like nedstrøms sentrum, så vi hadde litt å jobbe med. I den øvre delen er nesten 200 meter av elveløpet lagt om i nytt løp. I den nedre delen har vi senket elvebunnen, opptil 1,8 meter, forteller Leirvik.

Arbeidsperioden er intens, men relativt kort. Anleggsstart var i slutten av juni 2020, og arbeidene forventes å være ferdig innen midten av desember 2021.

Gleder seg til nytt sentrum

– Vi gleder oss veldig. Jeg unner alle lokalsamfunn å få oppleve den profesjonelle kompetansen NVE besitter. Det føles litt som å vinne i Lotto. Når dette står ferdig kan vi komme i gang med tettstedsutviklingen. Landsbyen Brandbu har et stort potensiale, og med flomsikringen på plass kan investeringslysten blomstre igjen, sier ordfører i Gran kommune, Randi Eek Thorsen.

Regionsjef i NVE, Toril Hofshagen, vil også gjerne skryte av kommunen.- Når arbeidene vi gjør er så inngripende på folks hverdag er det kjempeviktig for oss å ha støtte fra kommunen. Det har vi hatt i fullt monn her, sier hun.

– Mye læring

– Det har vært mye læring i dette prosjektet. Vi ser for oss at det blir mange sentrumsprosjekter framover. Vi håper våre gode erfaringer fra Brandbu gjør at dette kan brukes som et demoprosjekt, forteller hun videre.

Etter planene skal prosjektet offisielt åpnes og feires våren 2022. Ordfører Thorsen ønsker NVE hjertelig velkommen tilbake da, til snorklipping og feiring av et helt nytt sentrumsområde.

Bildet: Regionsjef Toril Hofshagen mener en kompetent og effektiv prosjektgruppe har vært en viktig suksessfaktor. Her i anleggsbrakka sammen med prosjektleder Tore Leirvik. Foto: Laila P. Høivik/NVE

Fakta:

• Første søknad fra Gran kommune om bistand fra NVE etter flommen i 2000

• Flere runder med planer, dagens plan godkjent i 2018, detaljprosjektering i 2019

• Anlegg Øst Entreprenør AS vant anbud vår 2020

• Anleggsstart i slutten av juni 2020, ferdigstilles innen 15.12.2021.

• Budsjett på 129,6 mill. kr.

• 1380 m lang strekning sikres

• Seks bygninger rives

• Tre broer rives, nye broer bygges som er bredere og høyere

• To broer forsterkes, og elvebunnen under senkes

• 180 m lang strekning legges i nytt løp

• Sideelva Gullåa legges i nytt løp og det etableres to nye kulverter. Fiskehindre fjernes.

• Fem pumpestasjoner bygges, hvorav en for spillvann

• Én ny trafo etableres

• Ca 560 m betongmurer og ca 270 m flomvoller bygges

• Mange hundre meter med spillvannsledninger, vannledninger og kabler flyttes og legges på nytt

(KILDE: NVE)