Nyheter

Finner verdier i millionklassen på byggeplasser

Bildet: Martin Eid jobbet tidligere som daglig leder og prosjektleder i en mellomstor entreprenørbedrift han selv grunnla. I dag er han gründer og ombruksrådgiver i Resirqel

– Det er utrolig hvor mye som kastes fra norske byggeplasser nå til dags, sier Martin Eid, tydelig frustrert over en bransje han selv kommer fra.

Martin Eid jobbet tidligere som daglig leder og prosjektleder i en mellomstor entreprenørbedrift han selv grunnla. I dag er han gründer og ombruksrådgiver i Resirqel, et selskap med mål om å gjøre slutt på sløsing med byggematerialer.
– Vi vil gjøre slutt på sløsing med byggematerialer og sikre fremtidige generasjoners ressurser, sier Eid.

– Jeg så store volumer med overskuddsmateriale og feilbestillinger gå til spille – hver eneste dag, forteller han.
Denne frustrasjonen kanaliserte han til et svært bærekraftig gründerskap. Eid begynte å se på potensialet det lå i å kartlegge fullt anvendelige materialer og inventar fra ombyggingsplasser og nedrivingsprosjekter.

I store prosjekter skjer det ofte store feilbestillinger av materialer og utstyr som fint man benyttes andre steder. Det dreier seg ikke sjelden om verdier i millionklassen. Utfordringen ligger i å kartlegge de riktige produktene, kontrollere at de er av rett kvalitet og koble disse ressursene opp mot nye prosjekter som har nytte av det. I tillegg kreves det kompetanse om skånsom demontering , frakt og mellomlagring av utstyret frem til neste prosjekt.

Positivt for miljø og samfunn

– Jeg så at dette er et område å jobbe med hvor vi kan gjøre mer enn å jage penger og fortjeneste. Det har også en positiv innvirkning på samfunn og miljø, forteller han.
Martin Eid viser oss rundt på en av KLP Eiendoms ombyggingsprosjekter på Lysaker Torg 45. Her har Resirqel kartlagt og hentet ut materialer for millioner av kroner som normalt ville bli kastet. Nå får disse produktene et nytt liv i andre byggeprosjekter.

– Sjekk her, denne døra er klassifisert som en branndør. Perfekt! Jeg har en kunde som trenger akkurat denne her, sier Eid og måler opp døren for å forsikre om at størrelsen er riktig.
– Det er utfordrende for oss å vite hva slags materialer som har verdi i andre prosjekter. Derfor er vi avhengig av å ha en ombrukskartlegger som Resirqel, som kan vurdere produktene opp mot tekniske krav og opp mot etterspørselen i markedet, forteller miljøsjef i KLP Eiendom, Kristian Strømmen.

Verdier i millionklassen

– Her på Lysaker Torg 45 så vi at det var stort potensiale i å hente ut materialer og inventar som kunne ha verdi andre steder. Derfor inngikk vi en dialog med Resirqel om å kartlegge dette, sier han. Resirqel bisto med å skånsomt nedmontere og pakke byggematerialene i sin ombruksbank for transport direkte til ny kunde.

– KLP Eiendom har alltid et langsiktig perspektiv – også på vegne av miljøet. Dette gjenspeiler seg også når vi går til innkjøp av produkter. Vi velger bevisst produkter av høy kvalitet og lang levetid. Og dette gjør det mulig for produktene å ha en levetid, også etter at de har oppfylt sin rolle hos oss, sier Strømmen.

Miljøet er vinneren

– Miljøet er den største vinneren i virksomheten vår. Men også byggeier, oss selv og kjøperen av materialene tjener på dette, sier ombruksspesialist Olav Sunde i Resirqel. Han sier at Resirqels kunder får tilgang til materialer av en betydelig høyere kvalitet til en lavere pris enn de normalt ville fått tak i om de skulle kjøpt nytt. Dette er ombruksprosjektet fra Lysaker Torg 45 et konkret bevis på.

– I KLP Eiendoms ombyggingsprosjekt fant vi mange fine ting som passet perfekt i et prosjekt i bydelen Bjerke i Oslo som heter Sletteløkka Grendehus, sier Sunde.

Sletteløkka Grendehus bygges nå i et lokale som engang var en barnehage. Nå skal lokalet brukes til beboerne i området til kurs, klubber og aktiviteter for både unge og gamle. Prosjektet er en total rehabilitering av lokalet og dermed var det også et stort behov for en rekke materialer og inventar. Mye av dette har Resirqel klart å matche opp mot ting som KLP Eiendom skulle kvitte seg med fra Lysaker Torg 45.

– Dette blir et nabolagshus for beboerne på Sletteløkka. Resirqel har skaffet oss inventar til kjøkkenet, servanter og VVS-utstyr til badene.
– Fordi vi bruker mye resirkulerte materialer og produkter så får vi råd til en helt annen kvalitet enn vi hadde hatt om vi skulle kjøpt nytt, sier Lars Eivind Bjørnstad, prosjektleder i Bydel Bjerke. Han har vært opptatt av miljø og ombruk i byggeprosjektet helt siden de startet å planlegge nabolagshuset.

– Dette her er fremtiden, avslutter Bjørnstad.