Nytt om navn

Erlend Aakre er ny forskningssjef for mobilitet og samfunnsøkonomi

Erlend Aakre blir ny forskningssjef i SINTEF Community.

SINTEF Community har ansatt Erlend Aakre som ny forskningssjef. Aakre vil få ansvar for forskningsområdet mobilitet og samfunnsøkonomi og arbeidssted er Trondheim.

Erlend Aakre (37) er utdannet sivilingeniør fra NTNU i 2012 og tok doktorgrad samme sted innen trafikksimulering i 2019. Aakre kommer til SINTEF fra en stilling som sjefingeniør i Statens vegvesen, der han har vært de siste tre årene. Han startet sin karriere i SINTEF Transportforskning, og han har også jobbet med trafikk- og transportplanlegging i konsulentbransjen.

I sin nye jobb vil han få ansvar for områdene bærekraftig mobilitet, digitalisering i transport og samfunnsøkonomi.

– Vi gleder oss til å få Erlends viktige bakgrunn og kompetanse inn i SINTEF Community. Hans forskningsbakgrunn samt erfaring fra både privat og offentlig sektor, vil være viktig for å stake ut veien videre for avdelingen, sier konserndirektør Siri Hunnes Blakstad i SINTEF.

Bygg, anlegg og mobilitet er bærebjelker i samfunnet vårt og spiller en vesentlig rolle for å løse samfunnets behov og bidra til et grønt skifte. Framtidens transportsystemer skal bygges og drives med lavere utslipp, og vi skal ta i bruk ny teknologi for økt trafikksikkerhet og et mer effektivt transportsystem.  I tillegg vil vurderinger av samfunnsnytte være en viktig oppgave for Aakre og hans avdeling. 

– Strategiske valg og retning for de fagområdene Erlend skal lede vil være viktig ikke bare for SINTEF, men også for samfunnet på lang sikt, understreker Blakstad, som er overbevist om at Aakre er rett mann til å lede avdelingen framover.

SINTEF har som mål å være ledende innen framtidens transportsystemer. Nullutslippstransport vil være en nøkkel for å nå klimamålene. Erlend Aakre har lang bakgrunn fra fagområdet han nå skal lede i SINTEF og har store ambisjoner på avdelingens vegne:

– SINTEFs visjon er «Teknologi for et bedre samfunn» og den viser en tydelig retning for det videre arbeidet innenfor mobilitet og samfunnsøkonomi. Vi skal bidra til at den teknologiske utviklingen gir bedre mobilitet for personer og gods. Dette må skje på en bærekraftig måte – både med tanke på sikkerhet, klima og miljø, sosiale forhold og økonomi. Alt ligger til rette for at vi kan gjøre en forskjell, i tråd med SINTEF sin visjon: Avdelingen har fremragende forskere og rådgivere, vi har et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter i ryggen, og vi har et tett samarbeid med andre forskningsmiljøer, akademia, offentlig sektor og industri. Jeg gleder meg til å bli enda bedre kjent med mine nye kolleger i SINTEF og bidra til å fortsette den gode utviklingen, sier Erlend Aakre.

Erlend Aakre har sin første arbeidsdag i SINTEF 23. august.