Aktuelt

Ei viktig uke i Arendal for 10. gang

Bildet: Interessen for å delta i åpningsfesten på kirketorget i Arendal var så stor at bare en liten del av de som ønsket å komme inn fikk plass. Foto: Odd Borgestrand

ARENDALSUKA 2021: Et levende sentrum og en demokratisk møteplass der politikk, kultur og samfunnsliv kan vise fram sitt mangfold, – det er Arendalsuka 2021, som ble offsielt åpnet av byens ordfører Robert Cornelis Nordli i ettermiddag.

Av Odd Borgestrand

– Vi gir luft til den demokratiske debatten, og dette skal være ei uke for alle, understreket ordføreren i sin åpningstale. Interessen for å delta i åpningsfesten på kirketorget i Arendal var så stor at bare en liten del av de som ønsket å komme inn fikk plass. Grensen ble tidlig satt til 350 deltakere, og interessen for å delta var stor, til tross for truende skyer over byen.

I løpet av de neste fem dagene vil det bli avviklet om lag 1.100 arrangementer. Rundt om i sentrumsgatene er det nærmere 150 stands, noe som langt overgår arrangørenes forventninger.
Under Arendalsuka setter organisasjoner, politiske partier, næringsliv og mediehus fra hele landet viktige samfunnstema på dagsorden i egne arrangementer. Byggfakta vil formidle inntrykk fra noen få av disse arrangementene de neste dagen.

Felles for alle arrangementer er at de omhandler et samfunnsspørsmål, og Byggfakta vil konsentrere seg om temaer rundt bygg, anlegg, eiendom offentlig infrastruktur. Visjonen for Arendalsuka er at den skal være en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid.
Leder av programkomiteen, Harald Stanghelle, understreket i sin tale under åpningsarrangementet at Arendalsuka spiller en viktigere rolle i dag enn da den ble etablert for 10 år siden. 

– Det er en sterk politisering av det politiske ordskiftet, og økende uforsonlighet i diskusjonene mellom tilhengerne og motstanderne. Venner blir lett fiender på grunn av uenighet i sak. Arendalsuka skal være fri for dette. Vi vil holde fast ved og befeste respekten for våre motstanderes synspunkter, uansett hvor uenige vi måtte være. Arendalsuka skal være en plattform og en smeltedigel for konstruktive og berikende brytninger, fastslo Stanghelle.

Og det i en by som er vertskap for årets første partilederdebatt og som har en sterk visjon om å bli norgesmester i byutvikling. Det skal vi komme tilbake til i en annen reportasje.