Aktuelt

Dramatisk vekst i byggekostnadene i Oslo

Foto: Getty Images

Byggfakta beregner kvadratmeter prisene for nye bygg for hele landet. I de nyeste tallene som snart er klare, fremkommer det at prisene i Oslo har en dramatisk høy vekst.

I oversikten fra Byggfakta viser tallene at landsgjennomsnittet siste år har en prisøkning på 13,8 prosent. I samme grunnlag kommer det fram at prisene i Oslo skyter i været og at boligkostnaden siste år har økt med 40,2 prosent.

Prisbilde i Oslo indikerer at fylket ligger 60 prosent over landsgjennomsnittet.

-Vi har spekulert litt på hva årsaken kan være, og svarene kan være flere

Tomtekostnadene er normalt høyere i Oslo enn andre steder. Dette skal etter vår mening ikke påvirke selve byggekostnadene, men heller totalkostnaden. Vi ser imidlertid ikke bort fra at et innslag av dette kan være gjeldende. Normalt sett vil det ikke være stor prisforskjell på materialkostnadene ulike steder i landet, men høyere kvalitetskrav i hovedstaden kan selvfølgelig slå noe ut, sier Pål Engeseth i Byggfakta.

Mangel på arbeidskraft kan slå ut på pris.

-Vi tror det lønnskostnadene som slår mest ut. I regioner med lokale bransjefolk som holder hjulene i gang er lønnsnivået og sosiale kostnader mer stabilt sammenlignet med pressområdene i og rundt hovedstaden.

Her er det mange som pendler inn til byen og som en følge v Covid-19-situasjonen er det også mangel på arbeidskraft. Da ser vi at at de de totale kostnadene drives opp, sier Engeseth videre.

Ut fra tallgrunnlaget til Byggfakta betegner Engeseth kostnadsnivået i Oslo som unaturlig høyt og nærmest urimelig. Derfor lover han å ettergå tallene nok en gang før publisering.

– Økningen har imidlertid skjedd over tid og vi forventer kun mindre korrigeringer,  avslutter Engeseth

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.