Aktuelt

Disse skal bygge nye Drammen tinghus

Det nye tinghuset i Drammen skal stå på tomten der Rica Park Hotell står i dag.

Statsbygg har inngått kontrakt med NCC Norge AS, som sammen med Dyrvik Arkitekter AS skal utvikle og bygge nytt tinghus i Drammen.

– Vinnerforslaget har mange fine kvaliteter, både funksjonelt og estetisk. Tinghuset fremstår som en bygning fra vår tid, og har kvaliteter som gjør den til en representativ bygning for domstolene, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg, i en pressemelding.

Statsbygg lyste ut konkurransen for nytt tinghus i Drammen i mai i fjor. Fire tilbud kom inn. Etter en samlet vurdering ut fra tildelingskriteriene pris og helhetlig løsning ble løsningsforslaget fra NCC Norge og Dyrvik Arkitekter rangert som best. 

– Kontrakten med NCC Norge blir inngått med forbehold om finansering. Prosjektet skal nå behandles av regjeringen, sier Njaa Aschim.

Slik ser arkitektene for seg at nye Drammen tinghus kan se ut innvendig.

Det nye tinghuset i Drammen skal stå på tomten der Rica Park Hotell i dag befinner seg. Hotellet skal rives, og tinghuset bygges oppå den gamle kjelleren. 

Vinnerforslaget legger opp til et bruttoareal på ca. 3600 kvm. Rivearbeidet og den videre byggeprosessen starter etter planen høsten 2021. 

Dersom regjeringen velger å gå videre med prosjektet, vil både bærekraft og digitale løsninger bli viktig. Det nye tinghuset vil etter planen bygges etter passivhus-standard, og det legges opp til fossilfri byggeplass. Det legges også opp til papirfri byggeplass, der oppdaterte tegninger og fremdriftsplaner kontinuerlig lastes opp og gjøres tilgjengelig i bygningsinformasjonsmodeller (BIM).