Aktuelt

Digitaliserer entreprenør- og håndverksbransjen

Bildet: Gustav Line, konsernsjef i SmartCraft

– Entreprenør og håndverksnæringen er fortsatt i en tidlig fase av digitaliseringen, og vi ser at det fortsatt er masse å hente for svært mange både små og store aktører.

Det sier Gustav Line, konsernsjef i SmartCraft, i en pressemelding.

Kraftig vekst

Gjennom kombinasjonen organisk vekst og oppkjøp har programvareselskapet SmartCraft hatt en kraftig vekst de to siste årene. I 2020 hadde selskapene i konsernet driftsinntekter på 219 millioner, hvorav 38 prosent sto igjen som EBITDA. Omsetningen for perioden 2018-2020 økte med 71 prosent årlig.
– Flere og flere oppdager potensialet, og vi opplever kraftig vekst i etterspørselen etter våre løsninger, sier Gustav Line.

Inn i flere bransjer

Selskapet han leder startet sin historie som leverandør av programvareløsninger til verftsindustrien på Sunnmøre. Etter hvert har selskapet tatt steget inn i rørlegger og VVS-bransjen, elektriker- og malerbransjen.
– Det vi har lykkes med er å levere høyt spesialiserte løsninger tilpasset verdikjedene i de bransjene vi er inne i. Dermed er vi i stand til å effektivisere og raskt skape store merverdier for våre 8.900 kunder, mener han.
I dag er selskapet et rendyrket SaaS-selskap med årlige gjentakende inntekter (ARR) på 205 millioner kroner ved utgangen av 2020.

Skiftet navn i år

Etter at det svenske investeringsfondet Valedo Partners kom inn som eier i 2017 har SmartCraft, som da het System Konsult, akselerert vekstambisjonene sine, og tatt en aktiv rolle som konsolidator i bransjen. I 2018 og 2019 ble de svenske softwareløsningene Bygglet og EL-VIS kjøpt, og i 2020 kom finske Congrid inn i folden. 
– Vi skiftet navn fra Cordel Norden til SmartCraft i år, og det markerer på mange måter at vi legger inn et nytt gir når det gjelder vekstambisjoner. Målet vårt er å bli en ledende leverandør av spesialiserte digitale løsninger for entreprenører og håndverkere ikke bare i Norden, men også i Vest-Europa, sier Gustav Line.

Teknologiutvikling og oppkjøp

Veksten skal komme fra offensiv satsning på produktutvikling og salg, samt ytterligere oppkjøp.
– Våre analyser viser at markedsmuligheten bare i Norge, Sverige og Finland er rundt 10,5 milliarder kroner. Våre eksisterende produkter har stort potensial for å nå ut til nye kundegrupper, og vi har også gode muligheter for å drive kryssalg på tvers av løsningene. I tillegg kan vi gå inn i nye segmenter gjennom egen teknologiutvikling kombinert med oppkjøp, sier Line.

SmartCraft har i dag 145 ansatte fordelt på 10 kontorer i tre land.